Środa, 24 kwietnia 2024r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Mykanów z dnia 21.03.2023r.

21 marca, 2024
Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Mykanów z dnia 21.03.2023r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym w  sołectwach Gminy Mykanów w  2024 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca 1990 roku o  samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  oraz art. 14 w  związku z  art. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Mykanów,

Zarządza co następuje:

 

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom społecznym  w sołectwach Gminy Mykanów w 2024 roku.

 

§2

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

§3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Mykanów w 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§4

Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.mykanow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mykanów.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia ….

Załącznik nr 1 DRUK OFERTY

Załącznik nr 3 Sprawozdanie

Karta oceny formalnej oferty

Karta oceny merytorycznej

Oświadczenie członka komisji

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do prac komisji konkursowej
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).