Środa, 24 kwietnia 2024r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

29 marca, 2024
Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1a i art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam,
że na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:
„Budowa nowego przystanku Stary Broniszew wraz z dojściem oraz wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą od km 14+125 do km 14+350 linii kolejowej nr 146 w ramach: «Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025»”, projektowanego na działce gruntu 240411_2.0003.1299, w granicach terenów zamkniętych.

Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godz. 900-1530, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Przeglądanie akt możliwe będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 32 20 77 540.
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).