Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

Absolutorium dla wójta

24 czerwca, 2016
Zamek w Olsztynie - Ziijon - Praca własna / Wikipedia / CC BY 3.0 Zamek w Olsztynie - Ziijon - Praca własna / Wikipedia / CC BY 3.0

Podczas XIV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Olsztyn, która odbyła się 23 czerwca 2016 r., Radni udzielili wójtowi, Tomaszowi Kucharskiemu absolutorium oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe.

Głosowanie odbyło się na wniosek Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Olsztyn za rok 2015. W minionym roku gmina osiągnęła dodatni wynik budżetu, który zamknął się kwotą 3 270 858,84 zł. Dochody Gminy wyniosły prawie 28 160 069,36 zł z podziałem na: dochody bieżące – 24 201 382,48 zł oraz dochody majątkowe - 3 958 686,88 zł.

W 2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztyn, dochody ogółem wynosiły prawie 3 528,39 zł. 5 493 340,92 zł to kwota za jaką zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Do najważniejszych inwestycji należą: przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka i Sokolej – całość kosztowała 1,7 mln zł. Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu Północnego E-region częstochowski – 947 998,70 zł. Wyremontowanie drogi do Turowa – całkowity koszt to 3,1 mln zł. Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach ul. Komornicka – wydatki w kwocie 359 843,96 zł. Dostosowanie budynku przy ul. Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia dziennego domu Senior WIGOR – realizacja kosztowała  352 970, 35 zł. Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Gminnego ośrodka Kultury w Olsztynie” – inwestycja realizowana w latach 2013 – 2015. W 2015 r. zostały poniesione nakłady w kwocie 232 202,16 zł. Przebudowa drogi gminnej – Olsztyn, ul. Zachodnia – całość kosztowała 188 119,00 zł. Zakończenie inwestycji pn.”Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie – budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne” - wydatki poniesione w 2015 roku to 70 766,40 zł.
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).