Czwartek, 23 marca 2023r. | Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa
Pokaż menu

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

20 lutego, 2023
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023
logo ministerstwa

Miasto i Gmina Olsztyn realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu – 251 170,92 złotych.
Dofinansowanie – 251 170,92 złotych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym
osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystencji osobistej.

Program ma na celu poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia a także ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Adresatami Programu są:
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wymienionych.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W ramach Programu planuje się zatrudnić 20 asystentów dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Olsztyn.
Do głównych zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego.

Korzyści:
– poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku, poprzez aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym,
– zmniejszenie wykluczenia osób niepełnosprawnych.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie od 20.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

logotypy asystent
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).