Środa, 28 lutego 2024r. | Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
Pokaż menu

DODATEK OSŁONOWY 2024

09 stycznia, 2024
DODATEK OSŁONOWY 2024
logo Gminy Olsztyn - amonit z napisem Olsztyn Słońce Jury
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., po opublikowaniu wzoru wniosku (wniosek z 2022 roku nie jest właściwy).

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie zostaną rozpoznane.

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:
• w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł; osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
• w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód przeliczany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku (bez utraty i uzysku).

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i wypłacany jest jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi:
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy.

Aby otrzymać podwyższony dodatek osłonowy trzeba spełnić jeden warunek – źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas:
• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA:
Informujemy, iż obecnie Minister Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten, w najbliższym czasie, zostanie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).