Niedziela, 29 stycznia 2023r. | Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
Pokaż menu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn dotyczące przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta i Gminy Olsztyn konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn

09 grudnia, 2022
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn dotyczące przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta i Gminy Olsztyn konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn
logo zamek amonit
1. Przedmiot konsultacji:
Ogłaszam, że rozpoczęto konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn.
2. Termin konsultacji:
Wyznaczam dzień 10 grudnia 2022 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 16 grudnia 2022 roku jako dzień ich zakończenia.
3. Forma konsultacji:
Konsultacje prowadzone są w formie badania opinii mieszkańców poprzez wykorzystanie formularza ankietowego (do pobrania ze strony internetowej Miasta i Gminy Olsztyn oraz z siedziby Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn). Z projektem uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn można zapoznać się na stronie internetowej Miasta i Gminy Olsztyn oraz w pok. 9 Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn 42-256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10.
4. Uwagi i propozycje:
Zmiany dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn należy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia na adres: Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn 42-256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 lub drogą mailową na adres: amigalska@olsztyn-jurajski.pl.
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać:
„Uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn”.5. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:
a. przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b. złożone na formularzu konsultacji społecznych po upływie terminu wskazanego na przeprowadzenie konsultacji (tj. po 16 grudnia 2022 r.),
c. nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Z upoważnienia Burmistrza
Małgorzata Haładyj
Zastępca Burmistrza

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7511

LOGO PDF binarny_formularz_uwag_zarz_stat_sołectw
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).