Poniedziałek, 25 września 2023r. | Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa
Pokaż menu

Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

11 lipca, 2023
Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej
logo zamek amonit
Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych uczestniczącego w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Miasto i Gminę Olsztyn w 2023 r. z zakresu:
działania wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023.571 t.j) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.
W zgłoszeniu należy podać, dane kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji.
Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Zgłoszenia i deklaracje należy składać w terminie do 21 lipca 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, nadesłać drogą pocztową na ww. adres lub e-mailem mchaladus@olsztyn-jurajski.pl.
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).