Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

11 stycznia, 2024
Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej
logo zamek amonit
Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych uczestniczącego w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez Gminę Olsztyn w 2024 r. z zakresu:

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
• ochrony i promocji zdrowia.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023.571) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.
W zgłoszeniu należy podać, dane kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji.
Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Zgłoszenia i deklaracje należy składać w terminie do 18 stycznia 2024 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu miasta i Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, nadesłać drogą pocztową na ww. adres lub e-mailem mchaladus@olsztyn-jurajski.pl.
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).