Poniedziałek, 25 września 2023r. | Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa
Pokaż menu

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

06 lipca, 2023
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA - JEDZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, ul. Zielona 70, informuje, że od dnia 06.07.2023 r. do dnia 13.07.2023 r., w godzinach:
• poniedziałek, środa, czwartek – 8:30 – 14:30
• wtorek – 8:30 – 16:00
• piątek – 8:30 – 13:00
w siedzibie Ośrodka, osoby/rodziny, które dotychczas nie ubiegały się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus, mogą złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu (druki w załączeniu) oraz otrzymać skierowanie na odbiór artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Do udziału w Podprogramie 2021 Plus uprawnione są:
a) osoby/rodziny korzystające z pomocy społecznej;
b) osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nieprzekraczający 235% odpowiedniego kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł x 235% = 1.823,60 zł) lub osoby w rodzinie (600,00 zł x 235% = 1.410,00 zł).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (34) 328-59-20.

LOGO PDF Zaświadczenie o dochodach
LOGO PDF Oświadczenie (art. 75 KPA)
LOGO PDFOświadczenie (cz. B)
LOGO PDF Klauzula informacyjna RODO
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).