Środa, 28 lutego 2024r. | Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
Pokaż menu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ W PROGRAMIE

29 listopada, 2023
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 PODPROGRAM 2023
DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ LOKALNEJ  W PROGRAMIE  FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 PODPROGRAM 2023
 

NAZWA ORGANIZACJI LOKALNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK
 
ADRES
 
NAZWA REJESTRU
 
NUMER W REJESTRZE
 
TELEFON
 
ADRES E-MAIL
 
STRONA INTERNETOWA, NA KTÓREJ ZOSTANĄ UMIESZCZONE INF. O FEPŻ
 

 

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU
IMIĘ I NAZWISKO
 
TELEFON
 
 
ADRES E-MAIL
 

 
ORGANIZACJA PARTNERSKA LOKALNA OŚWIADCZA, IŻ:
 

 1. jest Ośrodkiem Pomocy Społecznej w rozumieniu Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / prowadzi działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących takie jak …. [1]
 2. nie posiada / posiada doświadczenie w realizacji POPŻ 2014 – 2020 i dystrybucją żywności wśród osób potrzebujących;
 3. zapoznała się z treścią:
  1. Programu Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027;
  2. Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023;
  3. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

 i zobowiązuje się do ich stosowania;

 1. posiada zdolności administracyjne i personalne zapewniające właściwą obsługę realizację programu, a w szczególności do:
  1. realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach programu oraz w ramach stałej współpracy z Bankiem Żywności a dystrybuowanej w ramach programu;
  2. realizacji działań na rzecz włączenia społecznego;
  3. prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczonych z programu i innych źródeł;
 2. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzenie stałej współpracy z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania;
 3. posiada magazynowe i personalne zapewniające realizację dystrybucji artykułów spożywczych;
 4. posiada zdolności administracyjne i personalne do realizacji działań na rzecz włączenia społecznego;
 5. prowadzi działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej oraz pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej;
 6. zobowiązuje się do prowadzenia bezpośredniej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących skierowanych przez OPS lub zakwalifikowanych przez OPL [osoby w kryzysie bezdomności];
 7. został poinformowany, iż nie może przekazywać artykułów spożywczych do innych OPL celem dalszej dystrybucji;
 8. planuje współpracować z następującymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w województwie: ……………………………………………………………………………………………………….…. – śląskim;
 9. w ramach programu planuje wesprzeć łączną liczbę osób potrzebujących w podziale na województwa:  śląskie - …………………… osób.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Statut (nie dotyczy OPS).

 

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania OPL
 
Miejscowość i data
 

 

 


[1] nie potrzebne usunąć
 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).