Czwartek, 23 marca 2023r. | Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa
Pokaż menu

Dlaczego

20 lutego, 2023
Dlaczego

część miejscowości Kolonia Borek stała się wsią?

kolonia borek

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, na wniosek Rady Gminy Poczesna (na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1443)) przystał na dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości: Kolonia Borek - część wsi Zawodzie na Kolonia Borek - wieś. Obligował do tego wymóg jaki niosło za sobą obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz U. z 2021r. poz. 1368). Zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami wszystkie adresy w miejscowości Kolonia Borek nie spełniały wymogów określonych w - §6 pkt.4 tegoż rozporządzenia. W związku z powyższym, tutejszy Urząd Gminy podjął czynności, by mieszkańcy nie ponosili kosztów związanych ze zmianą adresów.
Zanim stosowna uchwała została podjęta przez Radę Gminy Poczesna, wcześniej były przeprowadzone konsultacje wśród mieszkańców. Większość mieszkańców opowiedziała się za tym, aby Kolonia Borek została oznaczona jako wieś.
Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1443) wieś oznacza jednostkę osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadającą praw miejskich lub statusu miasta. Kolonia Borek odpowiada tej definicji. Kolonia Borek jest samoistną miejscowością o charakterze wsi. Nazwa Kolonia Borek jest używana w obrocie prawnym, jak również w relacjach między mieszkańcami.
Należy podkreślić, że w wyniku zmiany rodzaju miejscowości nie przewiduje się podziału obrębu geodezyjnego Zawodzie, którego częścią nadal pozostanie Kolonia Borek. Nie ulegnie zmiana numeracji porządkowej budynków.
Dzięki podjętej Uchwale przez Radę Gminy Poczesna dokonano uregulowań prawnych i administracyjnych.
opr. AN; fot. AN

zam. an

 
kolonia borek
kolonia borek
kolonia borek
kolonia borek
kolonia borek
kolonia borekGmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).