Sobota, 25 maja 2024r. | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Pokaż menu

Dzieje Koła Gospodyń Wiejskich

16 marca, 2023
Dzieje Koła Gospodyń Wiejskich

w Nowej Wsi.

kgw-nowa wies

Na ziemiach polskich w Piasecznie koło Gniewa już w marcu 1866 roku powstała pierwsza kobieca organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń”. W 1877 roku w Janisławicach w powiecie skierniewickim działaczka socjalistyczna Filipina Płaskowicka założyła tajną kobiecą organizację pod nazwą „Koło Gospodyń Wiejskich”. W latach 1906-1914 w Galicji powstają kolejne Koła Gospodyń. Wydawane są pierwsze pisma dla kobiet wiejskich. Powstają również „Koła Włościanek” i „Koła Ziemianek”. Początkowo kobiety zrzeszone w kołach pomagały sobie w prowadzeniu gospodarstw rolnych, organizowały wiejskie uroczystości i odpusty,rozprowadzały kurczaki i trzodę chlewną, później organizowały kursy szycia, gotowania, pieczenia ciast i robienia serów. W 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wszystkie organizacje kobiet wiejskich przyjęły jedną wspólną nazwę  „Koła Gospodyń Wiejskich”. W 1959 roku powstała Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich. Pierwszą Przewodniczącą była Janina Kubani-Fulińska (1959-1977), kolejno funkcję tą pełniły: Jadwiga Biernat (1977-1981),  Anna Tarniewicz (1981-1984), Stanisława Popiela (1984-1989), Zofia Kowalczyk (1989-1994), Zofia Czaja (1994-2004), od 2004 do chwili obecnej jest nią Bernadetta Niemczyk.
      Początkiem założenia Koła Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Poczesna było utworzenie w 1959 roku „Ligi Kobiet Nowej Wsi” przy KRŻ „Osiny”. W 1960 roku Wanda Krzętowska zainicjowała utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi. Rozpoczęto starania o pozyskanie lokalu na działalność Koła. Przy współudziale mężów, synów, dziadków i znajomych, kobiety zakupiły, rozebrały i przeniosły „stary budynek” z Huty Starej na działkę w Nowej Wsi. Działka była kiedyś własnością rodziny Rosińskich. Pan Piotr Rosiński urządzał na niej biesiady dla kolegów i koleżanek z pracy. Pewnego razu do Piotra przyjechał jego brat Feliks z Warszawy. Wspólnie postanowili, że grunt przy rzece Warcie będzie przekazany Wójtowi  na potrzeby mieszkańców Nowej Wsi. Teraz mając działkę i przeniesiony z Huty lokal, kobiety i wszyscy mieszkańcy mieli gdzie się spotykać. Po roku zarządzania Kołem została wybrana nowa przewodnicząca – Zofia Blukacz, a następnie po około roku - Janina Ociepa. W świetlicy wiejskiej odbywały się różne uroczystości: zabawy sylwestrowe i karnawałowe, choinki dla dzieci, spotkania z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, a także uroczystości weselne, rodzinne i wiele innych spotkań.
Członkinie Koła czynnie uczestniczyły w obchodach 1-majowych, dożynkach, paradach kościelnych. Zajmowały się również rozprowadzaniem drobiu i paszy dla zwierząt wśród mieszkańców.
Kolejną przewodniczącą była Jadwiga Ścigała. Niestety po roku zrezygnowała i stery znów przejęła Zofia Blukacz. Rozpoczęły się kursy kroju i szycia dla kobiet a także kursy pieczenia i gotowania. Ku wygodzie kobiet wiejskich uruchomiono w mieszkaniu pani Wesołek magiel, który został podarowany przez SKR Nierada. Wymieniono również zastawę stołową. Opiekunem sali był wówczas Zdzisław Mader.
Kolejną przewodniczącą KGW w Nowej Wsi została Teresa Dzięcioł, która podjęła trud rozbudowy świetlicy. W tym okresie do Koła należało około 100 osób w tym 15 osób z Zawodzia.  Budowa została zakończona w 1990 roku. Dobudowano zaplecze kuchenne wraz z piwnicami, okratowano okna i drzwi, wybudowano duży piec kuchenny, doprowadzono do budynku wodę, wyszczególniono pomieszczenie na magiel, kobiety uszyły firanki i wymieniono krzesła na nowe.
W 1992 roku przewodniczącą Koła została Maria Polaczkiewicz. Dzięki niej dokupiono dodatkowe wyposażenie kuchni, kuchenki gazowe zasilane z butli oraz piecyki gazowe do ogrzewania sali.
W 1993 roku dla bezpieczeństwa użytkowników świetlicy ogrodzono świetlicę od strony rzeki Warty oraz posmarowano dach smołą. 1 czerwca 1993 roku odbył się zorganizowany na dużą skalę Dzień Dziecka. Była akademia dla dzieci, upominki, słodkości przygotowane prze rodziców, grała orkiestra dęta, była dyskoteka i pieczenie kiełbasek w ognisku.
We wrześniu 1993 roku członkinie Koła wyjechały na pierwszą wspólną wycieczkę do Krakowa. W grudniu 1993 roku zorganizowano zabawę sylwestrową. Były baloniki, serpentyny, konfetti, szampan i zabawa do białego rana. Od tego momentu rozpoczęły się cykliczne spotkania mieszkańców w coraz lepiej zorganizowanej świetlicy.
 W październiku 1994 roku członkinie Koła zorganizowały kolejny wspólny wyjazd, tym razem do Zakopanego. W lipcu 1995 roku Panie pojechały do Wrocławia obejrzeć Panoramę Racławicką i zwiedzić ZOO. Kolejny wyjazd we wrześniu 1995 roku był już wyjazdem dwudniowym.
W październiku 2001 roku wybrano nowy zarząd. Przewodniczącą KGW w Nowej Wsi została Pani Danuta Nalepa, ówczesna Sołtys Nowej Wsi. Na pierwszym zebraniu podjęto decyzję o wymianie sufitu w świetlicy i szybko zrealizowano ten pomysł. Zakupiono też nowe stoliki. W tym okresie, corocznie świetlica gościła  uczestników Pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę a Panie z KGW przygotowywały posiłki dla pątników. Każdego kolejnego roku świetlica żyła życiem i potrzebami mieszkańców. Było gdzie się spotykać, porozmawiać i potańczyć. Wyremontowana świetlica cieszyła się powodzeniem wśród ludności. Wynajmowano ją na wszelkie uroczystości, a dochód z wynajmu przeznaczano na doposażanie.
21 lutego 2008 roku podczas zebrania członkiń KGW Pani Danuta Nalepa zrezygnowała z funkcji  przewodniczącej. Na stanowisko nowej przewodniczącej wybrano Danutę Markowską. 24 kwietnia 2008 roku zarejestrowano działalność koła w Regionalnym Związku Rolników w Częstochowie. Członkinie KGW w liczbie 40 osób - otrzymały legitymacje. 
W maju 2009 roku przedstawicielki KGW po raz pierwszy brały udział w Pielgrzymce Rolników do Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej w Gidlach.
20 grudnia 2009 roku, w Przyrowie, odbyła się IV Prezentacja Stołów Wigilijnych. Gminę Poczesna reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi. Później jeszcze dwukrotnie nasze Panie reprezentowały gminę Poczesna w przeglądzie stołów Bożonarodzeniowych i Wigilijnych w Mstowie i w Rędzinach. Panie przygotowały: pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, kapustę z grochem, barszcz czerwony z uszkami, rybę po grecku, karp pieczony, kluski z makiem, kutię, kompot z suszu i ciasto. Na stołach Wielkanocnych królowały: szynka z kością, schab ze śliwką i morelą, żurek, jajka, baranki i baby wielkanocne.
28 marca 2010 roku w Hotelu Novotel w Warszawie odbyła się VII Ogólnopolska Prezentacja Stołów Świątecznych „Wielkanocna Baba”. Na zaproszenie Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych udział w prezentacji wziął Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Poczesna.
12 czerwca 2010 roku w auli Politechniki Częstochowskiej odbyło się II Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej - „Co Potrafią Kobiety”, w którym między innymi, wzięły udział członkinie KGW z Nowej Wsi. Natomiast 22 sierpnia 2010 roku w Hucie Starej B odbyły się Dożynki Powiatowe. Starościną dożynek była Teresa Bendkowska – członkini Koła z Nowej Wsi.
Kiedy minęło 50 lat od uruchomienia działalności świetlicy wiejskiej postanowiono zrobić jej gruntowny remont. 30 września 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej i rozbudowanej Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu mieszkańców udało się wybudować nowy, funkcjonalny, dostosowany do wymogów budynek. Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej Ks Stanisław Szafraniec dokonał poświęcenia nowego budynku. Dobre warunki lokalowe, duże zaplecze kuchenne i sanitarne spowodowały, że coraz częściej odbywały się wesela, imprezy rodzinne, spotkania seniorów, młodzieży i dzieci nie tylko z Nowej Wsi. Corocznie odbywały się organizowane przez panie z KGW Nowa Wieś zabawy taneczne, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki i wiele innych imprez. Uroczysty Jubileusz 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi obchodzono 21 października 2012 roku. Do pamiątkowej kroniki wpisało się wielu wspaniałych gości.
W 2013 roku w Mstowie podczas prezentacji Stołów Wielkanocnych Przewodnicząca Koła  Danuta Markowska otrzymała medal pamiątkowy z okazji Jubileuszu 150-lecia Kółek Rolniczych. Panie z KGW wyjeżdżały na przeglądy krajowe do Warszawy, na Targi Kulinarne do Nadarzyna oraz na wycieczki krajoznawcze. Kilkakrotnie uczestniczyły w „Biesiadach Kobiet”.                                      4 -go sierpnia 2019 roku podczas takiej  Biesiady w Poczesnej odwiedził nas Premier Mateusz Morawiecki.
Każde uroczystości gminne były i są uświetniane tradycyjnymi stołami przygotowywanymi przez Panie z KGW. Są wieńce dożynkowe i stoły z plonów. Dzięki takim działaniom Panie kultywują tradycje i uświadamiają wszystkim, jak istotna jest tożsamość narodowa, jak ważne jest umiłowanie ziemi i obyczajów naszych matek i ojców. Kultywowanie tradycji polskiej Wsi, przekazywanie młodszym tych tradycji i integracja środowiska to główne zadania Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi. W październiku 2022 roku minął jubileusz 62 – lecia powstania KGW w Nowej Wsi. Na koniec 2022 roku Koło liczyło 25 członkiń. Przewodniczącą nadal pozostaje (15 lat) – Danuta Markowska.
Życzymy kolejnych lat wspaniałej działalności, sił do dalszych działań, pomysłów i wytrwałości w realizacji założonych celów.

 Halina Synakiewicz
na podstawie: Kroniki KGW Nowa Wieś;

zam. an

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).