Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

Dzień Sołtysa

13 marca, 2023
Dzień Sołtysa

- w Mykanowie odbyło się spotkanie sołtysów z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego.

soltysi-mykanow

Organizatorami spotkania, byli m.in. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Wójt Gminy Mykanów – Dariusz Pomada oraz Poseł RP – Lidia Burzyńska;.
Na sobotnim spotkaniu, gminę Poczesna reprezentowała delegacja, której przewodniczył Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, sołtysi: Grażyna Nowak (Bargły); Bożena Kubik (Brzeziny Kolonia); Irena Marcinkiewicz (Brzeziny Nowe); Agnieszka Pidzik (Huta Stara A); Leon Kuta (Huta Stara B); Jadwiga Strąk (Kolonia Poczesna); Damian Purgal (Michałów); Maria Nowak (Poczesna); Robert Gajecki (Wrzosowa); Anna Rak (Zawodzie).
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwiga Wiśniewska, Poseł na Sejm RP - Lidia Burzyńska oraz Poseł na Sejm RP – Mariusz Trepka.
Z inicjatywy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wręczone zostały odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Z gminy Poczesna takie wyróżnienie  odebrała sołtys Poczesnej – Maria Nowak. Nominowanych do „Zasłużony dla rolnictwa” z terenu gminy Poczesna było dwóch sołtysów.
Uroczystości w Mykanowie przebiegły w bardzo przyjacielskiej i miłej atmosferze.
Aneta Nawrot
 
Sylwetki nominowanych przez gminę Poczesna sołtysów do medalu „Zasłużony dla rolnictwa”:
 
MARIA NOWAK – SOŁTYS SOŁECTWA POCZESNA
Maria Nowak to wieloletni  społecznik dla Sołectwa Poczesna. Od ponad 50 lat mieszka w Poczesnej. Była dwie kadencji członkiem Izb Rolniczych w Częstochowie, ukończyła Policealne Studium  Zawodowe o kierunku rolniczym i sadowniczym z wynikiem bardzo dobrym, posiada tytuł mistrza ogrodnik warzywnik.
30 lat pracowała w Urzędzie Gminy Poczesna w referacie rolnictwa.
Praca na roli wykonywana była przez nią od najmłodszych lat, rodzice byli właścicielami ponad 6 ha ziemi. Wychowana na wsi i swoją przyszłość związała z wsią. Obecnie prowadzi  warzywnik ekologiczny. Dzisiaj z pasją pielęgnuje i dba o swoją ziemię, ogródek i przydomową zieleń. Wspiera i współpracuje z lokalnymi rolnikami, gospodarstwami, kontynuuje tradycje rodzinne i swojego sołectwa. Dba nie tylko o swoją ziemię ale także, dostrzega potrzebę  by  inni o nią dbali. Rozmawia z właścicielami, wskazuje  potrzebę uprawiania kultury rolnej. W każdym działaniu podkreśla znaczenie  i wysiłek  jaki jest niezbędny do wykonywania  pracy rolnika.  Aktywnie uczestniczy w życiu  społecznym  Sołectwa Poczesna. Inicjuje działania związane z wykaszaniem traw, likwidacją „barszczu Sosnowskiego” , nasadzaniem nowych drzew. Współorganizuje  festyny, spotkania okolicznościowe sołectwa, dożynki parafialne, gminne, współpracuje  z OSP Poczesna, stowarzyszeniami działającymi na terenie Sołectwa Poczesna, Radą Gminy. Dba o wygląd i estetykę współczesnej wsi,  są to miejsca rekreacji znajdujące się na terenie sołectwa. Jest inicjatorką  inwestycji  drogowych, odwodnieniowych, budynków użyteczności publicznej; placów zabaw, obszarów zieleni, miejsc sportu i rekreacji.   Pokazuje przyszłym pokoleniom jak żyć w zgodzie z przyrodą i człowiekiem. Współpracuje z  placówkami oświatowymi. Swoją empatią zaraża innych. Nadzoruje prowadzenie Rad Sołeckich, zebrań wiejskich, dba o bezpieczeństwo  mieszkańców i gości sołectwa. Jest dumna ,że mieszka na wsi  w Gminie Poczesna, Sołectwie Poczesna.
 
ROBERT GAJECKI – SOŁTYS SOŁECTWA WRZOSOWA
Robert Gajecki to  uznany społecznik. Był członkiem Rady Sołeckiej Wrzosowa, a od 2015 roku pełni funkcję Sołtysa Sołectwa Wrzosowa. Od dziecka ma kontakt z przyrodą i pracą na wsi. Dziadkowie i rodzice zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Prowadzi przydomowy  warzywnik ekologiczny, który stał się w obecnej chwili jego pasją. Wspiera i współpracuje z lokalnymi rolnikami, gospodarstwami,  działkowiczami, kontynuuje tradycje rodzinne i swojego sołectwa. W każdym działaniu podkreśla znaczenie  i wysiłek naszych przodków , którzy kształtowali  Sołectwo Wrzosowa.  Aktywnie uczestniczy w życiu  społecznym wsi Wrzosowa . Prawdziwe liderowanie w środowisku wiejskim, inicjowanie działań konsolidujących zbiorowość gminy jest jego celem i wyznacznikiem, by wieś mogła się rozwijać. Jest współorganizatorem festynów, spotkań  okolicznościowych sołectwa, dożynek  parafialnych, gminnych.  Nadzoruje  prowadzenie  świetlicy wiejskiej, współpracuje  z OSP Wrzosowa, Stowarzyszeniem Razem dla Wrzosowej, którego  jest członkiem, Kołem Gospodyń Wiejskich, a to   daje efekty jedności i poprawy życia mieszkańców Sołectwa Wrzosowa. Dba o wygląd i estetykę współczesnej wsi, są to  miejsca rekreacji znajdujące się na terenie sołectwa.  Jest inicjatorem inwestycji np. renowacja budynku biblioteki,  świetlicy wiejskiej, miejsca pamięci ofiar II wojny światowej. Dostrzega  ludzi ze szczególnymi potrzebami , w tym osób starszych. Wyraża umiłowanie  do ziemi i korzeni z których pochodzi. Uczestniczy w akcjach nasadzenia kwiatów, krzewów, sprzątania  miejsc małej architektury; placów zabaw, amfiteatru, obszarów zieleni.  Ta praca na rzecz społeczeństwa Sołectwa Wrzosowa kształtuje  jego charakter, wyzwala nowe siły do działania , wartości i szacunek do drugiego człowieka, pokazuje przyszłym pokoleniom jak żyć w zgodzie z przyrodą i człowiekiem. Współpracuje z przedszkolem i szkołą podstawową. Nadzoruje prowadzenie Rad Sołeckich, zebrań wiejskich, dba o bezpieczeństwo  mieszkańców i gości sołectwa. Jest dumny , że mieszka na wsi , wśród ludzi uczciwych i odważnych do działań nie zapominając o tych co polegli za naszą wolność, współpracuje ze   Związkiem Kombatantów RP
i  Byłych Więźniów Politycznych –koło nr 56 Poczesna.
Obecnie przygotowuje się do zorganizowania wystawy zwierząt i ptaków domowych. Dla najmłodszych mieszkańców dostrzega potrzebę pokazania gospodarstwa rolnego. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami i  pokazanie przygotowania podłoża pod przyszłe plony, pokarze  wartości płynące z ziemi i pracy  rolnika.
 Materiały: Urząd Gminy Poczesna
 

zam. an

 
soltysi-mykanow
soltysi-mykanow
soltysi-mykanow
soltysi-mykanow
soltysi-mykanow
soltysi-mykanowGmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).