Niedziela, 25 lutego 2024r. | Imieniny: Wiktora, Cezarego
Pokaż menu

Gminne Dożynki – Poczesna 2023

21 sierpnia, 2023
Gminne Dożynki – Poczesna 2023

Święto Chleba jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory, jak i prośbą o pomyślność przyszłorocznych.

To jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika – święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. W tym roku dożynki w gminie Poczesna odbyły się w miejscowości Poczesna, w dniu 19 sierpnia 2023 roku.
Coroczne obchody Święta Plonów w Gminie Poczesna stanowią cenny przejaw kultywowania tradycji, święcenia darów ziemi, dzielenia się chlebem oraz wspólnego świętowania. Ten radosny dzień jest ukoronowaniem całorocznego trudu rolników i ich rodzin. Dożynki to doskonała okazja, aby połączyć tradycję z teraźniejszością. To symboliczny dzień wyrażenia szacunku do pokarmu oraz pracy rolnika, a także ziemi, która jest matką nas wszystkich.
Dożynkowe wieńce zrobione przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz bochen chleba wyrażają sens ludzkiej pracy. Chleb jest tym, co w życiu człowieka najbardziej potrzebne a zarazem najważniejsze. Jest chrześcijańskim symbolem, tego co niezbędne do życia
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Poczesnej o godz.15.00, w której udział wzięło wielu znamienitych gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Celebrował ją ks. proboszcz Jarosław Sroka oraz ks. Kanonik Jacek Kołodziejczyk -  proboszcz parafii we Wrzosowej. Zostały złożone dary ołtarza, wierni dziękowali za tegoroczne plony. Poświęcone zostały wieńce i chleb.
Następnie uroczysty, barwny korowód z tegorocznymi plonami niesiony przez Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrą Dętą Gminy Poczesna pod batutą Wojciecha Greli – rozpoczął obchody  Święta Chleba. Tworzyły mu poczty sztandarowe, delegacje oraz zaproszeni goście.
Miejscowość przywitała dożynkowych gości pięknie przystrojonymi, stołami regionalnymi oraz bogatym w atrakcje programem obchodów.  Starosta i starościna dożynkowi: Damian Kowalczyk oraz Ewa Czerwik złożyli obrzędowy chleb na ręce  Wójta Gminy, który podkreślił, że będzie go dzielił sprawiedliwie. Tradycyjnie już, Wójt i Starostwie częstowali wszystkich przybyłych na Dożynki – chlebem.  W ten symboliczny sposób uhonorowano ciężką pracę ludzi roli i podziękowano mieszkańcom za trud ich pracy.
Konferansjerzy powitali zebranych ze szczególnym akcentem – rolników,  a także przedstawicieli delegacji z Litwy z Gminy partnerskiej Jaszuny: Starostę Gminy - Zdzisława Mażejko, Sekretarz Gminy Jaszuny -  Andżelę Podolską, Sołtys (sołectwo Merecz) -  Annę Jurewicz , Sołtys (Sołectwo Lidzkie) Aleksandrę Wojtukowicz, Senatora RP- Ryszarda Majera, wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła na Sejm RP - Szymona Giżyńskiego wraz z małżonką - Urszulą Giżyńską,  przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej: poseł Lidię Burzyńską, posła Andrzeja Szewińskiego, posła Mariusza Trepkę reprezentowała asystentka Posła na Sejm RP -  Agata Borkowska, Beatę Kocik - radną Sejmiku Województwa Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Martę Salwierak - radną Sejmiku Województwa Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztofa Smelę – Starostę Częstochowskiego, Andrzeja Kubata – przewodniczącego Rady Powiatu częstochowskiego, Adama Morzyka - członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, zastępcę naczelnika wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu  - Annę Dziewior oraz  radnego  Powiatu Częstochowskiego Macieja Janowskiego, radnego  Powiatu Częstochowskiego – Mieczysława Chudzika,  radnego Miasta Częstochowy - Pawła  Rukszę. Na Gminne Dożynki przybył, także Andrzej Adamczyk – prezes Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego. Powitani zostali, także księża, samorządowcy z przewodniczącą Iwoną Chołą  oraz radnymi i sołtysami  na czele. Szczególnie wyróżnione zostały Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia, sołtysi, pracownicy oświaty, kultury, przedstawiciele klubów sportowych, mieszkańcy naszej gminy i goście.
Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości przez konferansjerów, głos zabrał wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma.
– Tradycję obchodów święta plonów budujemy w Gminie Poczesna od kilkunastu lat. Dokładnie czcimy Dożynki od 2007 roku. Są dożynkowe wieńce, wspólna modlitwa, rozmowy, stoły. Nasze Koła Gospodyń, Stowarzyszenia, Rodzinne Ogródki Działkowe zawsze przygotowują dzieła sztuki w postaci wieńców dożynkowych - symboli plonów naszej Ziemi. Podziwiać możemy je na Dożynkach, a potem w Urzędzie Gminy oraz kościołach. Obrzędy dożynkowe zmieniały się z czasem, ale jeden zwyczaj trwa nie przerwanie od ponad 100 lat... dzielenie się chlebem, który został wypieczony z tegorocznej mąki. I w święto rolników, producentów żywności nie będzie inaczej – mówił wójt Krzysztof Ujma.
– Dożynki to doskonała okazja, aby połączyć tradycję z teraźniejszością – podkreślał włodarz Poczesnej. – To symboliczny dzień wyrażenia szacunku do pokarmu oraz pracy rolnika, a także ziemi, która jest matką nas wszystkich. -  dodaje Krzysztof Ujma. Pragnę wyrazić swój szacunek dla trudu podejmowanego przez rolników każdego dnia. Dziękuję za ciężką pracę, za umiłowanie ziemi i patriotyzm, za szacunek do tradycji, religijność i gościnność.
Na zakończenie Wójt złożył również podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i przebiegu tegorocznych dożynek m.in. Kołom Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniom za prace na rzecz gminy  i jej promocji. Podziękował w sposób szczególny rolnikom za trud, wysiłek i szacunek do chleba i ziemi. Na koniec zaprosił wszystkich gości do zwiedzania stoisk, degustacji potraw i zabawy.
Zaproszeni goście, m.in. senator Ryszard Majer, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł  Szymon Giżyński, poseł Lidia Burzyńska, poseł Andrzej Szewiński, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego  Marta Salwierak , Starosta częstochowski Krzysztof Smela, członek Zarządu Powiatu Adam Morzyk oraz zastępca naczelnika wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – Anna Dziewior podkreślili piękno tradycji Święta Plonów i wielki trud, jaki rolnicy włożyli w utrzymanie tegorocznych plonów.
Odczytano listy: od Posła Mariusza Trepki, którego reprezentowała asystentka Agata Borkowska, Pana Roberta Magdziarza – II Wicewojewody Śląskiego oraz Pana  Stanisława Gmitruka – wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.  
Oprawa artystyczna przygotowana była pod kierunkiem Elżbiety Barteckiej i  Doroty Szumery– instruktorów z  Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Wystąpili: Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” oraz KGW „Pocześnianki”. Swoje umiejętności sprawnościowe zaprezentowali: Dziecięca Drużyna Pożarnicza „Strażusie” – OSP Słowik oraz  Dziecięca Drużyna Pożarnicza – OSP Nierada. Gwiazdą wieczoru był  zespół „ Czerwone Gitary”, który zdobył 14 Platynowych Płyt i został laureatem plebiscytu Tygodnika „Polityka”, na najlepszy polski Zespół XX wieku.
Podczas tegorocznych obchodów Święta Plonów zaszczytne funkcje starostów Dożynek pełnili: Ewa Czerwik oraz Damian Kowalczyk.
Oto kilka słów przybliżających sylwetki starostów.
W tym roku to wyróżnienie przypadło  Ewie Czerwik. Starościna Gminnych Dożynek 2023 urodziła się w Oławie, koło Wrocławia. Od 1968 roku była mieszkanką Gminy Poczesna, miejscowości Huta Stara A.
Praca na roli nie była jej obca, od najmłodszych lat pomagała w gospodarstwie rodziców. Po ślubie przeprowadziła się do miejscowości Poczesna, gdzie wraz  z mężem Witoldem prowadzą gospodarstwo rolno-hodowlane.
Praca na roli jest bardzo ciężka, wymagająca, a zarazem bardzo piękna –mówi Pani Ewa.  Serce się raduje,  jak z tego co się zasieje  i pielęgnuje zbiera się  plony, które wyda Ziemia i z których mamy chleb codzienny. Od najmłodszych lat  Pani Ewa była nauczona szacunku do darów ziemi. W naszej Rodzinie chleb był zawsze szanowany, całowany i robiono na  nim znak krzyża. I tak jest do dnia dzisiejszego – mówi.
Oprócz pracy w gospodarstwie Ewa Czerwik pracuje również zawodowo. Ukończyła liceum mechaniczno-elektryczne i pracuje w branży energetycznej.
Starościna tegorocznych Gminnych Dożynek, to osoba obdarzona ogromną energią i pasją życia. Kocha przyrodę i kwiaty. Mówi, że jest osobą zorganizowaną. – Bo jak człowiek stawia sobie wiele zadań, to potrafi się zorganizować, żeby wszystko zrobić  i jeszcze mieć czas dla siebie, dla bliskich    i na odpoczynek.
Ewa Czerwik jest bardzo oddana swojej rodzinie, z której bardzo jest dumna: z męża Witolda, córki Marzeny, zięcia Łukasza oraz wnuczki Martyny.
W rozmowie przyznała, ze jest zadowolona ze swojego życia, swoich decyzji i działań. Niczego nie żałuje i nic nie chciałaby zmienić. Teraz najważniejsza jest rodzina i zdrowie.
Reprezentantem Gminy Poczesna, pełniącym funkcję starosty tegorocznych Dożynek był Damian Kowalczyk dla którego  Rodzina, zaufanie i praca są najważniejsze.
Damian Kowalczyk urodził się w Siewierzu, wychował  w małej miejscowości  - Dziewki, gmina Siewierz.  Od najmłodszych lat pomagał rodzicom w rozwoju Firmy Rodzinnej. PPUH Henryk Kowalczyk powstało w 1990 roku.  Od czerwca 2008 roku rozpoczęło swoją działalność w nowo wybudowanym zakładzie w Bargłach. Praca w Firmie Rodzinnej przynosi mu wiele satysfakcji.
Od 31 grudnia 2017 roku Pan Damian wraz ze swoją Rodziną przeprowadził się do miejscowości Bargły.
Jest bardzo dumny ze swojej rodziny: żony Pauliny, córki Kaliny, syna Fabiana i najmłodszej córki Michaliny. Utożsamia się ze społecznością lokalną. Tu mieszka jego rodzina, przyjaciele i znajomi. Bardzo chętnie współpracuje z lokalnym samorządem: panią sołtys,  OSP Bargły, PKS Victoria Poczesna. Wraz z żoną wspiera Przedszkole oraz Szkołę Podstawową w Poczesnej . Jest tam, gdzie jest potrzebny i może pomóc.
Bardzo chętnie angażuje się i uczestniczy w wielu akcjach, imprezach kulturalnych organizowanych na rzecz dzieci i inicjowanych przez Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach. Odpoczynek na kanapie, to nie dla niego. Musi być  w ciągłym ruchu, musi działać.
Zawsze pasjonowało go rolnictwo i było bliskie jego sercu. Ma to po prostu we krwi. Od najmłodszych  lat pomagał w pracach na gospodarstwie , w żniwach , w wykopkach najpierw swoim dziadkom, potem rodzicom. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni kilkuset hektarów, na którym uprawia: kukurydzę, lucernę   i  pszenicę. Przyznaje, że praca na roli jest mu bardzo bliska, bezpośredni kontakt z ziemią uspokaja go, a zebrane plony bardzo cieszą. Prowadzenie gospodarstwa rolnego to wielki nakład pracy wymagający dobrego planowania , koordynacji różnych działań, umiejętności zarządzania oraz wykorzystania nowoczesnych maszyn wyposażonych w innowacyjne technologie.
 Dla Pana Damiana rolnictwo to prawdziwa pasja, a pasji ma wiele. Jest aktywnym członkiem Koła Łowieckiego “Orle Gniazdo” w Myszkowie. Uwielbia też spacerować po lesie i zbierać grzyby. Kocha przyrodę , a każdą wolną chwilę spędza ze swoją rodziną w ich ogrodzie , bo jak mówi rodzina i zdrowie jest dla niego najważniejsza. W Bargłach znalazł swoje miejsce na ziemi.
Iwona Skorupa
fot. Adam Markowski

 
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023
Gminne Dożynki - Poczesna 2023Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).