Czwartek, 21 września 2023r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej

14 lipca, 2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej

przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy.

gops

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Rozpocznie się on 1 listopada 2023 r. i potrwa do 31 października 2024 r. Rodzice o zasiłek rodzinny mogą wnioskować elektronicznie od 1 lipca 2023 r., zaś w formie papierowej od 1 sierpnia 2023 r.
W Y S O K O Ś Ć   Z A S I Ł K U
>  95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
> 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
> 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.
O G R A N I C Z E N I A   W I E K O W E
Zasiłek przysługuje:
> do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),
> w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 
Ponadto informujemy, iż trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Rozpocznie się on 1 października 2023 r. i potrwa do 30 września 2024 r. Rodzice i osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą wnioskować elektronicznie od 1 lipca 2023 r., zaś w formie papierowej od 1 sierpnia 2023 r.
 
Informujemy, iż w terminie od 1 do 15 września będzie można  składać wnioski o udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.   
Stypendium może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi  600 zł/netto na osobę w rodzinie.
Jednocześnie informujemy, iż od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2023 r. - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
  • bankowość elektroniczną.

Od 1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął również przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.
Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.
Kierownik GOPS w Poczesnej Elżbieta Różycka; fot. an

zam. an

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).