Poniedziałek, 28 listopada 2022r. | Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Pokaż menu

Informacja

16 listopada, 2022
Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

o Sesji Rady Gminy Poczesna
z   w   o   ł   u   j   ę
na dzień   29 listopada  2022 roku ( wtorek) o godz. 1530
w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna
XLIII  Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:                                    

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.                                                          
 3.  Przyjęcie protokołu z XL, XLI, XLII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                                  w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków  Zdrowia w Poczesnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara B w rejonie ul. Rolniczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara A w rejonie ulic: Lipowej, Rolniczej, Pszennej, Tkackiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zawodzie, Sobuczyna, Kolonia Poczesna, Wrzosowa, w rejonie ulic: Długiej, Konwaliowej, 1 Maja, Nadrzecznej, Leśnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Słowik, Poczesna, Michałów, Nierada, Wrzosowa w rejonie ulic: Spacerowej, Handlowej, Leszczynowej, Laurowej, Zielonej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Poczesna w rejonie ul. Wolności oraz ul. Bociania Górka.
 18. Wolne wnioski.
 19. Odpowiedzi na wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

                                                      
 
 

                                                 Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                           Iwona Choła

zam. an
 

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).