Czwartek, 2 lutego 2023r. | Imieniny: Marii, Miloslawa
Pokaż menu

Informacja

25 stycznia, 2023
Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

o Sesji Rady Gminy Poczesna.
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40.)
z   w   o   ł   u   j   ę
na dzień  8   lutego   2023 roku (środa) o godz. 1430
w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna
XLVII Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.                                                          
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.

Informacja o planie działań klubów sportowych i stowarzyszeń na rok 2023.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.                                       Informacja o planie działań na rok 2023.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Szczytowej

w miejscowości Brzeziny – Kolonia .

 1. Wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

                                                                                                          Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                                Iwona Choła
 
 

zam. an

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).