Wtorek, 5 grudnia 2023r. | Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty
Pokaż menu

informacja o Sesji

21 stycznia, 2016
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm)
z w o ł u j ę

na dzień 28 stycznia  2016 roku (czwartek) o godz. 1200

w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna

XVI Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.

 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.

 8. Informacja o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2016 - 2030.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Henryka Kowalczyka do usunięcia naruszenia prawa.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa
  sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa.

 18. Wnioski i zapytania radnych.

 19. Wolne wnioski i informacje.

 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 21. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady
 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

 

Źródło: http://poczesna.pl/./informacja-o-sesji,news-1594
Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).