Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

Informujemy że Basen w Hucie Starej B…

08 lipca, 2016
Pozostałości mostu kolei wąskotorowej w Kolonii Poczesnej - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Pozostałości mostu kolei wąskotorowej w Kolonii Poczesnej - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

...będzie czynny od niedzieli 10 lipca 2016 r. w godzinach: 10.00 - 18.00 we wszystkie dni tygodnia.

CENY BILETÓW:
 Normalny - 10 zł
 Ulgowy - 5 zł (za okazaniem ważnej legitymacji).
 Do biletu ulgowego uprawnione są dzieci, uczniowie i studenci (uczniowie i studenci za okazaniem ważnej legitymacji)W poniedziałki uczniowie i studenci z terenu Gminy Poczesna - WSTĘP BEZPŁATNY (za okazaniem ważnej legitymacji).
Zachęcamy również do korzystania z naszych kortów w Hucie Starej B i Słowiku.
REGULAMIN BASENU KĄPIELOWEGO1. Basen jest obiektem Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
w Poczesnej.
 2. Basen jest czynny od godz.10.00 – 18.00.
 3. Do korzystania z kąpieliska upoważnione są osoby posiadające bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Do bezpłatnego korzystania z basenu upoważnieni są:
 - dzieci do lat 4
 - osoby niepełnosprawne (tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu ze zdjęciem lub właściwego zaświadczenia)
 5. Zakup biletu jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu oraz kapać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
 7. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje czysty strój kąpielowy.
 8. Przed każdym wejściem i po wyjściu z basenu obowiązuje prysznic.
 9. Kąpiel dozwolona jest tylko w czasie wywieszenia białej flagi, flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli.
 10. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna
na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 11. Opiekun grupy po wejściu na teren kąpieliska zobowiązany jest skontaktować się z osobą odpowiedzialną, celem ustalenia zasad kąpieli.
 12. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
 13. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do ścisłego stosowania się do poleceń ratowników, pracowników administracji obiektu oraz policji.
 14. Na sygnał dźwiękowy (gwizdek, buczek) lub polecenie ratownika wszyscy uczestnicy kąpieli muszą bezzwłocznie wyjść z wody.
 15. Osoby znajdujące się na terenie basenu nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób.
 16. Na terenie obiektu zabrania się:
 - spożywania napojów alkoholowych,
 - palenia papierosów,
 - zażywania środków odurzających,
 - wnoszenia opakowań szklanych,
 - palenia ognisk i grilla,
 - wrzucania i popychania innych osób do wody, skakania do niecki basenu z rozbiegu, oraz biegania wokół basenu,
 - zaśmiecania, niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 - wprowadzania psów i innych zwierząt.
 17. Za spowodowane szkody w wyposażeniu i urządzeniach sprawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i karną, a za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.
 18. Osoby naruszające niniejszy regulamin będą usuwane z obiektu wraz z ewentualnym skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.Poczesna, 2016r.
 

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).