Środa, 28 lutego 2024r. | Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
Pokaż menu

Nabór dla mieszkańców do projektu „Dostawa i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Poczesna“.

11 stycznia, 2024
Nabór dla mieszkańców do projektu „Dostawa i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Poczesna“.

Zapraszamy mieszkańców do składania dokumentów zgłoszeniowych do projektu parasolowego pn. „Dostawa i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Poczesna.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii, pod warunkiem uzyskania przez Gminę Poczesna dofinansowania.

Dokumenty zgłoszeniowe tj. Deklarację wraz z klauzulą RODO, wypis lub wydruk z księgi wieczystej, Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), dokumenty dotyczące wyłączeń instalacji fotowoltaicznej ( jeśli dotyczy) należy złożyć w terminie od 29 stycznia 2024 r. od godziny 7:00 do 5 lutego  2024r. do godziny 15:00

w formie papierowej na Biurze Podawczym Gminy Poczesna przy ul. Wolności 2 , 42-262 Poczesna  w godzinach pracy Urzędu (wtorek w godzinach 8:00-17:00,piątek w godzinach 7:00- 14:00  pozostałe dni tygodnia 7:00-15) lub
elektronicznie poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl. Dokumenty elektroniczne muszą zostać podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego dostępne są na stronie pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/myportal.
Zakładane dofinansowanie w projekcie do magazynów energii wyniesie 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Zasady udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie udziału w projekcie pn. „Dostawa i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Poczesna ”. W plikach do pobrania znajduje się:  Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna  w sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz ogłoszenia naboru do udziału w projekcie, Deklaracja, Pełnomocnictwo, Regulamin naboru na magazyny energii oraz wzór Umowy o wsparcie.

                                Wójt Gminy Poczesna
                                    Krzysztof Ujma
 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).