Sobota, 13 kwietnia 2024r. | Imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Pokaż menu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

24 lutego, 2023
OPIEKA WYTCHNIENIOWA

– EDYCJA 2023.

opieka wytchnieniowa

 
Gmina Poczesna realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023” finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie gminy Poczesna.
 
Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Poczesna otrzymała:

  • wartość dofinansowania: 55 488 zł;
  • całkowita wartość: 55 488 zł.

 
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
 
Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
 
Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu:
Złożyć kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 wraz z wypełnioną kartą oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poczesnej, ul. Wolności 2.
 
Przyznając usługę opieki wytchnieniowej uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu,
  • nie przebywa stale w domu, ale tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną uprzednio przez realizatora programu potrzeby osób niepełnosprawnych, które stale przebywają w domu.

Brany jest również pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.
 

zam. an

 
opieka wytchnieniowa
opieka wytchnieniowa
opieka wytchnieniowa
opieka wytchnieniowaGmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).