Sobota, 4 lutego 2023r. | Imieniny: Andrzeja, Weroniki, Joanny
Pokaż menu

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

24 stycznia, 2023
REKRUTACJA  DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA POCZESNA.

rekrutacja

Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych  szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
Do klasy I  publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się  z urzędu. Zgłoszenia, należy dokonać w szkole obwodowej od 27  lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.                      W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 Do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Poczesna.
Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Poczesna mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Poczesna będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie            nr URO.0050.503.2023.AU Wójta Gminy Poczesna z dnia 12 stycznia 2023 r.
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Poczesna obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna, oraz w uchwale Nr 211/XXV/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXIV/17  Rady Gminy Poczesna z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024  do klas pierwszych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr 197/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna a dnia
9 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Poczesna, 18.01.2023 r.
  
 
 
http://bip.poczesna.pl/pliki/dokumenty/2023-01-18/59/zarzadzenie-nr-503.pdf

zam. an

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).