Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

Sesja Nadzwyczajna

01 lutego, 2024
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 6 lutego o 2024 roku (wtorek) o godz 16.30 w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna LVIII Sesję Rady Gminy Poczesna — Sesja Nadzwyczajna
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2031.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/LVII/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Poczesna na rok 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

8. Zakończenie obrad.
 

Przewodnicz ca Rady Iwona Choła

Źródło - czytaj dalej BIP
 

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).