Niedziela, 5 lutego 2023r. | Imieniny: Agaty, Adelajdy
Pokaż menu

Szkoła Podstawowa w Nieradzie

01 kwietnia, 2021
Szkoła Podstawowa w Nieradzie

– krótki wstęp do historii szkoły.

szkola-nierada

Nie ma chyba osoby, która by nie miała ze szkołą wspomnień. Po latach pamięta się  jedynie te dobre wspomnienia. Bardzo często zdarza się, że szkolne przyjaźnie trwają całe życie i są najbardziej trwałe. Warto więc dowiedzieć się coś o szkołach, do których uczęszczaliśmy, o pedagogach, którzy kształtowali nas, którzy uczyli składania liter i pokazywali „na palcach” jak się dodaje…
W 1932 roku kierownik szkoły – pani Maria Ferlińska zapoznała się z budynkiem, w którym miała nauczać dzieci od roku szkolnego 1932/33. Była to jedna izba   o powierzchni 47m2 i wysokości 2,90 m. Uczniowie mieli zasiąść w sześciu długich, prostych, pobejcowanych ławkach. W każdej ławie mogło zmieścić się dziesięcioro dzieci. Na ścianach wisiały obrazy z rosyjskimi napisami, pamiętające czasy cara Mikołaja. Była to szkoła czteroklasowa. Dzieci uczyły się na dwie zmiany.
          W takich warunkach zajęcia lekcyjne odbywały się do rozpoczęcia drugiej wojny światowej. Frekwencja uczniów była bardzo różna. Dzieci opuszczały zajęcia w czasie wzmożonych prac polowych, a także z braku odpowiedniego ubioru w chłodniejsze,
zimowe dni.
Po zakończeniu działań wojennych nauczanie odbywało się w pomieszczeniach udostępnionych przez prywatnych właścicieli. W 1951 roku wyremontowano dwie klasy szkolne z funduszy Gromadzkiej Rady Narodowej w Hutkach.[1] Przy budynku remizy strażackiej złożono barak przeznaczony na pracę szkoły. W salach lekcyjnych nie było żadnego ogrzewania, bądź piece wymagały remontu. Brakowało dwudzielnych ławek, tablic, krzeseł, stołów, umywalek, miednic. Szczególnie w chłodne i mroźne dni odczuwalny był brak dubeltowych okien, szyb w oknach. Na jednym z budynków, gdzie znajdowała się izba lekcyjna przeciekał dach. Brakowało miejsca na składowanie opału.
Bardzo ubogie było wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Brakowało pomocy naukowych do geometrii, fizyki, chemii, gimnastyki. Nie było nawet szafy na akta szkolne.[2] Dzieci mogły korzystać ze świetlicy szkolnej, w której odbywały się także kursy dla dorosłych.
          W 1953 roku szkoła mieściła się w trzech budynkach – dwa wynajęte. W budynku własnym szkoły mieściły się dwie sale lekcyjne, kancelaria i mieszkanie kierownika szkoły. Widoczne były nadal liczne barki. W salach, w kancelarii oraz w części mieszkalnej nie było podłóg. Pomieszczenia te wymagały remontu. Brakowało studni, piwnicy. Podwórko szkolne wraz z boiskiem szkolnym zajmowało około 440 m2. Wymagało ono ogrodzenia. Postanowiono także dokonać zakupu około 30 drzewek owocowych do ogródka szkolnego.[3]
Zajęcia lekcyjne odbywały się również w sali wynajętej u państwa Kołodziejczyk. Było to pomieszczenie o wymiarach 7m x 5m x 3m. Wymagało ono pomalowania, przebudowy pieca kaflowego, odnowienia drzwi frontowych. Nie posiadało okien zimowych.
Druga wynajęta sala lekcyjna o wymiarach 5m x 5m x 3m znajdowała się u pana Bolesława Cierpiał. Na jej wyposażeniu nie było żadnego pieca do ogrzewania pomieszczenia.
           W lutym 1954 roku przedłożony został projekt budowy nowej szkoły. Szkoła Podstawowa w Nieradzie została oddana do użytku w 1958 roku. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Seweryn Gajewski.
Budynek szkolny wykonano na rzucie dwutraktowym. Na parterze rozlokowano administrację szkoły, dział wychowawczo- oświatowy, salę gimnastyczną z rozbieralnią i natryskami, salę fizyki oraz mieszkania tercjana. Na pierwszym piętrze urządzono sale lekcyjne, pokój pomocy naukowych, pokój nauczycielski, skład sprzętu szkolnego oraz mieszkanie kierownika szkoły. Budynek ogrzewano piecami kaflowymi.
          Architekturę budynku utrzymano w typie osiedla wiejskiego. Powierzchnia zabudowy wynosiła 517,79 m2. Obliczono następującą kubaturę budynku:

  • przyziom – 1.905,81 m3
  • piętro      – 1.729,13 m3
  • piwnice   –    248,27 m3

Konstrukcja budynku – murowana. Ławy fundamentalne wykonano z cegły na zaprawie wapienno–cementowej. Mury postawiono z cegły na zaprawie wapiennej, a cokół z piaskowca łamanego. Stropy – system Ackermana, żelbetowo-ceramiczne. Schody prefabrykowane obustronnie oparte na murach, okładane masą lastrico. Podłogi w salach lekcyjnych wykonano z klepki bukowej na lepiku, w sali gimnastycznej na ślepej podłodze. Więźba dachowa była drewniana, pokryta dachówką. Budynek wyposażony był w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, sygnalizacyjną. Wodę czerpano przy pomocy urządzenia hydroforowego z napędem elektrycznym.
          We wschodniej części budynku znajdowały się mieszkania służbowe. W pobliżu było podwórko gospodarcze. Przy granicy południowo-wschodniej zlokalizowano ogródki personelu administracyjnego. Za budynkiem umieszczono podwórze rekreacyjne, boisko szczypiorniaka, stanowiące równocześnie boisko gimnastyczne. Boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz bieżnię i skocznię rozmieszczono wśród zieleńców wypoczynkowych przy granicy wschodniej. Wzdłuż tej granicy założono ogródki szkolne. Stanowiły one łącznie z zieleńcem poprowadzonym wzdłuż ogrodzenia pas izolacyjny od strony drogi. Ogrodzenie wokół budynku wykonano z prefabrykatów betonowych.
          Obecnie zajęcia edukacyjne odbywają się nadal w budynku oddanym do użytku w 1958 roku. W 1997 roku, w części zamieszkiwanej dawniej przez nauczycieli, wygospodarowano dwie sale. Dzięki temu nowe pomieszczenie zyskał oddział klasy „O” oraz zorganizowano oddział 4, 5-latków. W budynku szkoły przeprowadzony został całkowity remont. Obecnie są w nim przestronne, kolorowe dobrze wyposażone sale oddziałów przedszkolnych, sale lekcyjne, zaplecze administracyjno - gospodarcze. Możemy się pochwalić wspaniałą salą gimnastyczną. Budynek szkoły przystosowany został dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
          Chętnie zamieścimy – na stronie internetowej czy w Spoiwie - Twoje szkolne wspomnienia: aneta.nawrot@poczesna.pl
 
Źródło informacji: MS – nauczyciel ze szkoły w Nieradzie;
opracowała i zamieściła: AN
 
  Na fotografii: Uczniowie  klasy II wraz z wychowawczynią p. Mieczysławą Pidzik 1982 rok (archiwum szkoły)

 


[1] Protokół Komisji Oświaty i Kultury z dnia 23.09.1951 roku, Akta Gminy Hutki.
[2] Protokół Komisji Oświaty i Kultury z dnia 12.12.1951 roku, Akta Gminy Hutki.
[3] Protokół Komisji Oświaty i Kultury z dnia 8.07.1953 roku, Akta Gminy Hutki.
 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).