Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

UG w Poczesnej o zwierzętach

15 marca, 2016
Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013, poz.856 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 46/VII/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna zobowiązuje się właścicieli psów do podjęcia skutecznych działań, celem zapobiegania wałęsaniu się psów po ulicach, a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia ludzi i całości mienia (wypadki samochodowe).

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

  1. zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,
  2. wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także kaganiec,
  3. w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,
  4. zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
  5. zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów ustalonych przez zarządców nieruchomości,
  6. natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

Opracowała: J. Gaj
Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).