Środa, 17 lipca 2024r. | Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Pokaż menu

Wójt Gminy Poczesna

25 stycznia, 2016
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na okres do trzech lat położonego w m. Huta Stara B przy ul. Bocznej 1 - oznaczony w wykazie jako lokal „D”-
z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową.

Przedmiot przetargu

 

Lokal użytkowy o pow. 37,8m2 położony w m. Huta Stara B, ul. Boczna 1 - oznaczony w wykazie jako lokal „D”-stanowiący własność Gminy Poczesna zapisany w KW CZ1C/00097475/8 składający się z 2 pomieszczeń w tym 1 pomieszczenie użytkowe oraz WC, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

 

Obciążenia nieruchomości – brak

Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi – 378 zł + 23% VAT
minimalne
postąpienie ustala się na kwotę – 10 zł/m2 netto powierzchni użytkowej

 

Czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w przedmiotowym lokalu uruchomią działalność handlowo-usługową z wyłączeniem salonów gier.

 

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które w terminie do 22 lutego 2016r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu wraz z oświadczeniem, że w przedmiotowym lokalu uruchomią działalność handlowo-usługową.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy na jeden dzień przed terminem przetargu.

 

Przetarg odbędzie się 25 lutego 2016r. o godz. 12– tej w siedzibie Urzędu Gminy w Poczesnej,
ul. Wolności 2 – pok. 31

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 90 zł w terminie do 22 lutego 2016r. oraz okazanie:

 

- dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Poczesnej.
Wadium należy wpłacić w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy w Poczesnej – Bank Spółdzielczy w Poczesnej nr 15 8260 0006 2000 0000 2176 0001.

 

Wpłacone wadium ulega:

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od podpisania umowy najmu
w terminie ustalonym przez wynajmującego.
- zaliczeniu na poczet czynszu osobie, która przetarg wygra.
- zwrotom przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu,
po uprzednim podaniu konta.

 

W przypadku nie zawarcia umowy w określonym terminie, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal użytkowy.

 

Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu udziela się w Urzędzie Gminy Poczesna pok. 32 lub telefonicznie – 34 3274-116, 34 3274-166 wew. 44.

WÓJT GMINY POCZESNA

 

mgr inż. Krzysztof Ujma

 

Źródło: http://poczesna.pl/./wojt-gminy-poczesna,news-1612
Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).