Czwartek, 29 września 2022r. | Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
Pokaż menu

XL Sesja Rady Gminy Poczesna

16 września, 2022
Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

zwołuję na dzień 28 września 2022 roku (środa) o godz. 15.00
w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna
XL Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad: 
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
    2. Przyjęcie porządku obrad.                                                           
    3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z VIII klas  szkół podstawowych.                                                               
    4.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX Sesji Rady Gminy.
    5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
    6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
    7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do  roku szkolnego 2022/2023.
    8. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku. 
    9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 118/XIV/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.
    12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany  uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku. 
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 268/XXXVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
    14. Wolne wnioski.
    15. Odpowiedzi na wnioski.
    16. Zakończenie obrad.
                                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                                                Iwona Choła

Czytaj >> BIP

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).