Sobota, 13 kwietnia 2024r. | Imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Pokaż menu

Z kart historii…

29 lutego, 2024
Z kart historii…

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku.

slowik-szkola

Pod koniec lat 50-tych XX wieku szkoła w Słowiku nie wyglądała tak pięknie jak dzisiaj.
Po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa mieściła się w starym, drewnianym budynku. Były tylko klasy: I-IV. Starsze dzieci kontynuowały naukę we Wrzosowej. Tam zaczynały ją w klasie V a kończyły w VII. Stanisław Nietresta (kierownik szkoły we Wrzosowej) uznał, że konieczna jest budowa nowej podstawówki w Słowiku. Swoją propozycję przedstawiał na posiedzeniach ówczesnych Gromadzkich Rad Narodowych. Był to rok 1957. Propozycja została przedstawiona na jednej z konferencji kierowników szkół w Częstochowie oraz na zebraniu z mieszkańcami. Została podjęta decyzja o budowie szkoły, w trybietzw. „systemie gospodarczym”. Już w 23 lipca 1957 roku powołano Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Jan Danek. Zajęto się organizacją prac dotyczących zapewnienia materiałów budowlanych, prac na budowie, zbiórką dobrowolnych kwot wpłacanych przez mieszkańców. Jak wynika z zapisków archiwalnym, najbardziej zaangażowani w tym przedsięwzięciu byli: Stanisław Knapik, Józef Gładys, Paweł Kisiel, Kazimierz Mądrzak.
Pracę budowlane rozpoczęto, a we wrześniu 1957 roku „opiekę i nadzór” nad budową objęła jedna z nauczycielek - Stanisława Klar.
Ponieważ przygotowany projekt nowej szkoły przewidywał tylko cztery klasy, postanowiono zrobić wszystko, aby nowa szkoła była siedmioklasowa. Komitet Budowy udał się w tym celu do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Kierownika Inwestycji z prośbą o zmianę planów. Społeczność była nieustępliwa. Prośba została rozpatrzona i spełniona.
W 1959 roku, 1 września, placówka została przemianowana na szkołę
7-klasową, która mieściła się w dwóch budynkach. Kierownikiem szkoły została Stanisława Klar.
Natomiast 1 września 1960 roku z udziałem władz, dzieci i mieszkańców odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły. W roku 1966 powstała propozycja wprowadzenia klasy ósmej oraz pozyskania nowych pomieszczeń na pracownie, świetlicę i stołówkę. Zaproponowano budowę Domu Nauczyciela.
23 listopada 1969 rok dokonano położenia kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły w Słowiku. W realizacji zadania pomogły dotacje państwowe oraz czyn społeczny mieszkańców Słowika.
Rozbudowę szkoły ukończono dwa lata później: 30 lipca 1971 roku. W porządkowaniu terenu przed szkołą pomagali uczniowie, nauczyciele i rodzice. 1 sierpnia 1971 roku odbyło się również uroczyste przekazanie kluczy mieszkańcom Domu Nauczyciela.
W 2000 roku ostatni rocznik piętnastolatków opuścił progi szkoły. Na skutek reformy oświaty oraz reorganizacji sieci szkół na terenie gminy Szkoła Podstawowa w Słowiku uzyskała status sześcioklasowej szkoły podstawowej.
Z początkiem 2004 roku Rada Gminy w Poczesnej podjęła uchwałę w sprawie remontu szkoły. 15 kwietnia 2004 roku został powołany Społeczny Komitet Remontu i Modernizacji Szkoły i Przedszkola w Słowiku. Jego przewodniczącą została Anna Leszczyńska. W celu pozyskania środków na kapitalny remont szkoły i przedszkola zorganizowano „Piknik Słowicki”, wykonano i rozprowadzono cegiełki, przeprowadzono zbiórkę złomu, pozyskano sponsorów. Remont rozpoczął się w czasie wakacji. W 2005 roku, po feriach świątecznych naukę kontynuowano w pięknie wyremontowanym budynku.
Tekst,
 na podstawie materiałów ZSP Słowik
Aneta Nawrot
 

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).