Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Zarządzenie

25 czerwca, 2024
Zarządzenie

w sprawie: organizacji przeprowadzenia wyborów do organów jednostek
pomocniczych.

soltysi

Zarządzenie nr URO.0050.27.2024.R.S
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 21 czerwca  2024 r.
 
w sprawie:  organizacji przeprowadzenia wyborów do organów jednostek  
                   pomocniczych.
 
Na podstawie § 1 uchwały nr 21/III/24 Rady Gminy Poczesna z dnia 20 czerwca   2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów organów w jednostkach pomocniczych Gminy Poczesna w związku z § 5  statutów sołectwa Bargły, Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe, Huta Stara A, Huta Stara B, Kolonia Poczesna, Korwinów, Mazury, Nierada, Nowa Wieś, Poczesna, Słowik, Wrzosowa, Zawodzie i Osiedle Huta Stara B (  Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2014  r.  poz. 5228 ) oraz sołectwa Michałów (  Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r,poz.5229 )
 
zarządzam, co następuje :
 
§1
 
Zwołać Zebrania Wiejskie dla wyboru organów w jednostkach pomocniczych Gminy Poczesna według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§2
Ustalić każdorazowo I i II termin przeprowadzenia zebrań w tym samym dniu oznaczonym w harmonogramie zebrań.
 
§3
 
Obsługę techniczną zebrań zapewni  Urząd  Gminy Poczesna.
 
§4
 
Wyniki wyborów ogłaszać należy na tablicy ogłoszeń i w lokalach , w których przeprowadzono wybory na widocznym miejscu w formie ogłoszeń według wzorów, stanowiących załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
                                                                                                                   nr URO.0050.27.2024.R.S
                                                                                                                 z dnia  21 czerwca  2024 r.
Harmonogram zebrań wyborczych organów jednostek pomocniczych w 2024  roku
 

Sołectwo Miejsce zebraniaData
Godzina
I termin/ II termin                                                                             
Przewodniczący zebrania  
BargłyRemiza OSP                                       w Bargłach 
15.07.2024r.
 
17.00 / 17.15
 
Damian Purgal
 
Brzeziny KoloniaŚwietlica środowiskowa w Brzezinach Nowych 
16.07.2024r.
 
19.00/19.15
 
Magdalena Sałata
 
Brzeziny NoweŚwietlica środowiskowa w Brzezinach Nowych 
16.07.2024r.
 
17.00/17.15
 
Danuta Broszkiewicz
 
Huta Stara ARemiza OSP w Hucie  Starej  A 
9.09.2024r.
 
18.00/18.15
 
 
Robert Rakus
 
Huta Stara B
wieś
Szkoła Podstawowa                    w Hucie                     Starej B 
16.09.2024r.
 
18.00/18.15
 
Leon Kuta
 
Kolonia PoczesnaSala konferencyjna przy hali sportowej                 w Kolonii Poczesna 
29.07.2024r.
 
17.00/17.15
 
Michał Kałka
 
MazuryŚwietlica wiejska                w Mazurach 
11.09.2024r.  
 
18.00/18.15
 
Damian Purgal
 
Michałów 
Szkoła Podstawowa        w Nieradzie
 
30.08.2024r.
 
18.00/18.15
 
Damian Purgal
 
Nowa Wieś 
Świetlica wiejska                       w Nowej Wsi
 
 
23.07.2024r.
 
17.00/17.15
 
Dawid Pawlik
 
NieradaSzkoła Podstawowa        w Nieradzie
 
 
 
15.07.2024r.
 
19.00/19.15
 
Izabela Turek
 
 
Poczesna
Sala konferencyjna przy hali sportowej w Kolonii Poczesna18.07.2024r.
 
17.00/17.15
 
Łukasz Szumera
 
 
Korwinów
 
Świetlica wiejska                       w Korwinowie
 
 
 5.09.2024r.
 
18.00/18.15
 
Justyna Krawiec-Puchała
 
Słowik 
Remiza OSP                              w Słowiku
 
7.08.2024r.
 
17.00/17.15
 
Łukasz Palimąka
 
 Zawodzie Lokalne  Centrum Aktywności w Zawodziu
ul. Kolejowa 16
 
05.08.2024r.
 
17.00/17.15
 
Mateusz Kołodziej
 
Wrzosowa 
Szkoła Podstawowa                     we Wrzosowej
 
6.09.2024r.
 
18.00/18.15
 
Elżbieta Tomala-Wróbel
 
Huta Stara B
Osiedle
 Szkoła Podstawowa  w Hucie  Starej B 
4.09.2024r
 
18.00/18.15
 
Waldemar Kucia
 

 
 
 
 

zam. an

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).