Czwartek, 30 marca 2023r. | Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda
Pokaż menu

Zarządzenie

21 stycznia, 2016
Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

z dnia 29.12.2015r

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Poczesna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014r, poz.1118 z póź.zm), art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r poz.1515 z póżn.zm) w związku z uchwałą Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia z dnia 26 listopada 2015r w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

 

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenia:

 

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna

- na stronie internetowej Urzędu Gminy

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Poczesna

Krzysztof Ujma

Więcej informacji i załączniki - na BIP

 

Źródło: http://poczesna.pl/./zarzadzenie,news-1587
Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).