Sobota, 13 kwietnia 2024r. | Imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Pokaż menu

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach

11 marca, 2024
Zebrania sprawozdawcze w jednostkach

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poczesna odbywają się regularnie co roku.

osp - nierada
Zgodnie z regulaminem wszystkie muszą się odbyć do końca marca. Zebrania te są istotnym elementem organizacyjnym, który umożliwia skuteczną koordynację działań oraz utrzymanie wysokiego poziomu gotowości i profesjonalizmu straży pożarnej.
W sobotę, 9 marca 2024 roku, w jednostce OSP w Nieradzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023. Podczas zebrania swoją obecnością zaszczycili:
Andrzej Szewiński - Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji do spraw bezpieczeństwa w Sejmie , dh Adam Morzyk - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, bryg. Paweł Froch - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, Krzysztof Ujma - Wójt Gminy Poczesna, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Poczesnej, Andrzej Lech - Zastępca Wójta Gminy Poczesna , dh Zbigniew Strugacz - Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP w Poczesnej, radni ,sołtysi, mieszkańcy.
Spotkania służyło omówieniu działań i osiągnięć jednostki za rok 2023 roku oraz przedstawieniu przez prezesa jednostki – dh Marcina Jabłońskiego sprawozdania za miniony rok. Było również okazją do podsumowań, planowania działań na przyszłość oraz dyskusji na temat potrzeb i wyzwań stojących przed jednostką.
Podczas zebrania został przekazany sprzęt dla jednostki, który znacząco zwiększy zdolności ratownicze OSP oraz umożliwi skuteczniejszą pomoc osobom w nagłych sytuacjach zdrowotnych. Zakup sprzętu został zrealizowany w ramach zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim ( miejscowości Michałów i Nierada) oraz z budżetu gminy.
Działania podejmowane w ramach funduszu sołeckiego i budżetu gminy stanowią ważny wkład w rozwój i poprawę działalności OSP. Dlatego ważne jest znaczenie tej współpracy oraz dążenie do dalszego zaangażowania w budowę bezpiecznej i silnej społeczności lokalnej.
Rok 2023 był rokiem wyjątkowym dla jednostki OSP Nierada, dlatego w swoim wystąpienia prezes jednostki dh Marcin Jabłonski złożył podziękowanie w imieniu całej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nierada za wsparcie, jakie jednostka otrzymała od samorządu gminy oraz Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy w pozyskaniu i dofinansowaniu zakupu nowego samochodu średniego dla jednostki. Nowy samochód pozwoli skutecznie reagować na zagrożenia pożarowe, wypadki drogowe oraz inne sytuacje awaryjne, zapewniając szybką i profesjonalną pomoc w każdej sytuacji.
To wsparcie nie tylko umożliwia skuteczniejsze działanie jednostki, ale jest motywacją do dalszego zaangażowania i profesjonalizmu w pełnieniu służby.
Działania zarządu zostały zaakceptowane przez członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarząd uzyskał absolutorium walnego zebrania. Przestawiono plan działań na rok 2024, który został przyjęty do realizacji. Zebranie sprawozdawcze było nie tylko okazją do podsumowania działań, ale także do budowania wspólnoty strażackiej i motywowania członków do dalszej aktywności i zaangażowania w działalność ratowniczą.
Iwona Skorupa

zam. an

 
osp - nierada
osp - nierada
osp - nierada
osp - nierada
osp - nierada
osp - nierada
osp - nierada
osp - nierada
osp - nierada
osp - nieradaGmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).