Niedziela, 5 lutego 2023r. | Imieniny: Agaty, Adelajdy
Pokaż menu

Ankieta konsultacyjna w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta

22 grudnia, 2022
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przyrów

W dniu 22 grudnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta, które potrwają do 31 stycznia 2023 roku. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców Gminy Przyrów wyrażonej poprzez oddanie głosu: poparcia, przeciwnego lub wstrzymującego się w odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie: "Czy jesteś za nadaniem miejscowości Przyrów statusu miasta?" oraz ewentualnym zaprezentowaniu dodatkowych opinii lub propozycji w rubryce "Uwagi".

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza ankiety konsultacyjnej dostępnego poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów.

Wypełnione ankiety można składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,
  • listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,
  • pocztą elektroniczną na adres: przyrow@przyrow.pl.

Konsultacje mają charakter ogólnogminny, co oznacza, że mogą brać w nich udział mieszkańcy wszystkich miejscowości z terenu Gminy Przyrów w wieku od 13 roku życia.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach. Pamiętajmy, że zarówno bogata historia, szacunek do przodków, jak i zachowane do dnia dzisiejszego: Przywilej lokacyjny miasta Przyrowa w tłumaczeniu  z łaciny na język polski, pieczęć miasta Przyrowa z 1783 roku, mapa miasta Przyrowa z 1826 roku są najlepszą motywacją do działań związanych z przywróceniem miejscowości Przyrów, utraconych ponad 150 lat temu, praw miejskich.

Załączniki:




Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).