Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Ankieta monitorująca dla beneficjentów „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”- Małe Projekty; Odnowa i rozwój wsi

26 stycznia, 2016
Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Zgodnie z zobowiązaniami beneficjentów działań: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, wynikającymi z zawartych umów przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” przypomina o obowiązku uzupełnienia ankiety monitorującej, na formularzu udostępnionym na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

  1. Wypełniony formularz ankiety monitorującej beneficjenci działania Małe Projekty powinni złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:
    • dla osób fizycznych - pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej.
    • dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność.
  2. Ankietę monitorującą są zobowiązani złożyć także Beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki".

Ankiety obejmują 5 kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej płatności. Każda kolejna ankieta jest składana w terminie 31 dni po zakończeniu danego roku sprawozdawczego.

Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy.

Wzory aktualnych ankiet monitorujących znajdują się w załączeniu treści niniejszej aktualności jak również są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego :

Pliki do pobrania:

Źródło: http://www.przyrow.pl/aktualnosci/artykul/ankieta-monitorujaca-dla-beneficjentow-wdrazania-lokalnych-strategii-rozwoju--male-projekty-odnowa-i-rozwoj-wsi
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).