Środa, 5 października 2022r. | Imieniny: Placyda, Apolinarego
Pokaż menu

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 8 listopada 2021 r.

08 listopada, 2021
<body><p>Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 8 listopada 2021 r.</p></body>

Wójt Gminy Przyrów informuje, że  Gmina Przyrów przystępuje do realizacji "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów" w 2022 roku.

W ramach Programu Gmina Przyrów zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których:

  • nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
  • przed 2022 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków (obszary poza aglomeracją).

Warunkiem koniecznym do udziału w Programie będą:

  • złożenie w wyznaczonym terminie wniosku o włączenie do Programu (załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu) wraz z oświadczeniem właściciela/współwłaściciela dot. wyrażenia zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę (załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji Programu),
  • zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i drenażu,
  • odpowiednie warunki terenowe i hydrologiczne do realizacji inwestycji.

Ustala się w roku 2022:

  • wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego będzie wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9900 zł,
  • ilość dofinansowanych inwestycji – do 30 szt.

Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są zamieszkane.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone  w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przyrów a właścicielami nieruchomości. Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.

Dodatkowych informacji na temat Programu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Gruntami. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zalecaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny oraz mailowy:

Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Wnioski wraz z oświadczeniami przyjmowane będą w terminie do 30.11.2021 r.

Załączniki
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).