Sobota, 4 lutego 2023r. | Imieniny: Andrzeja, Weroniki, Joanny
Pokaż menu

Informacja dotycząca preferencyjnej sprzedaży węgla

30 listopada, 2022
Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przyrów!

W związku z możliwością sprzedaży preferencyjnej węgla udzielonej gminom, Gmina Przyrów wykonała wszystkie czynności związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców - zawarła już umowy zarówno z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu - Polską Grupą Górniczą S.A., jak i z lokalnym przedsiębiorcą, który zakupiony węgiel będzie dla Państwa dystrybuował – CENTRUM OGRODNICZE „ARONIA” z siedzibą 42-230 Koniecpol, ul. Mickiewicza 54.

Obecnie z niecierpliwością oczekujemy na informację od Polskiej Grupy Górniczej S.A. kiedy będzie możliwy odbiór zamówionego węgla przez Gminę Przyrów.

Po otrzymaniu informacji z Polskiej Grupy Górniczej zakupiony przez Gminę na potrzeby mieszkańców węgiel będzie możliwy do odbioru w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza 54.

Zanim to nastąpi przedstawiamy poniżej kroki, jakie trzeba podjąć celem zakupu węgla kamiennego od Gminy Przyrów w preferencyjnej cenie 2 000 zł za  1 tonę (1000 kg ) węgla orzech (Kopalnia KWK WESOŁA)  lub Karlik ekogroszek (KWK PIAST ZIEMOWIT).

 1. Należy złożyć wniosek o zakup paliwa stałego w Urzędzie Gminy PRZYRÓW lub przesłać go za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 2. Wniosek musi zostać pozytywnie oceniony, gdyż tylko to uprawnia do zakupu.
  Zgodnie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych „do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym”.
 3. Następnie zostaniesz poinformowany o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku telefonicznie lub e-mailem przez Pracownika Urzędu Gminy Przyrów i konieczności dokonania opłaty za zakup węgla.
  Należność musi zostać wpłacona na konto Gminy Przyrów o numerze: 55 8591 0007 0330 0926 0013 0010, a w wyjątkowych  przypadkach w kasie Urzędu w godz. 7.30 - 14.00.
  W tytule przelewu muszą znaleźć się następujące informacje:

  • Płatność  za zakup węgla
  • Imię i nazwisko Wnioskodawcy
  • Adres gospodarstwa domowego wskazany we wniosku.
 4. Następnego dnia po dokonaniu stosownej wpłaty należy udać się do Urzędu Gminy Przyrów, do pokoju nr 2, celem odbioru faktury (3 egzemplarze: 1 egzemplarz dla Wnioskodawcy, 2 egzemplarze dla przedsiębiorcy - CENTRUM OGRODNICZE „ARONIA”), na podstawie której wydany zostanie węgiel.
  W przypadku, gdy odbioru faktury nie będzie dokonywał Wnioskodawca osobiście, osoba odbierająca musi posiadać od Wnioskodawcy UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU FAKTURY ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, którego wzór znajduje się poniżej.
 5. Po odebraniu  z Urzędu Gminy opłaconej faktury zakupowej (3 egzemplarze) można osobiście bądź pod nr tel. 34 360 84 91 umawiać się w punkcie dystrybucji mieszczącym się w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 54, po odbiór zakupionego węgla.

Dokumentem uprawniającym Wnioskodawcę do odbioru będzie faktura (3 egzemplarze), jeśli zaś Wnioskodawca nie będzie osobiście dokonywał odbioru zakupionego węgla, wówczas osoba odbierająca węgiel musi posiadać stosowne PEŁNOMOCNICTWO DO ODBIORU PALIWA STAŁEGO w imieniu Wnioskodawcy, którego wzór także znajduje się poniżej.

Ponadto informujemy, że koszt transportu węgla z ww. punktu dystrybucji do własnego gospodarstwa domowego ponosi Kupujący, czyli mieszkaniec.
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).