Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

07 września, 2017
Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

W dn. 31 sierpnia 2017 r. w Żywcu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Zarząd Związku uzgodnił, że należy zmienić przepis, z którego wynika obowiązek naliczania opłaty w wysokości 40 euro w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Stosowanie powyższego przepisu w praktyce (wynikającego z dyrektywy unijnej) wiąże się z trudnościami, a także zdaniem Zarządu nie spełnia celu, któremu przepis ten miał służyć. Jednocześnie przepis ten jest niezgodny z zasadą adekwatności wysokości kary do stopnia zawinienia, ponieważ samorządy zmuszone są do dochodzenia odszkodowania za zwłokę w płatnościach, np. czynszowych w wysokości 40 euro niezależnie od wysokości należnych zobowiązań przedsiębiorcy, czasu przekroczenia terminu zapłaty oraz faktycznie poniesionych kosztów działań windykacyjnych. Tytułem przykładu za opóźnienie w płatności wynoszące 1–2 dni (wynikające np. z mechanizmu transferu środków pieniężnych pomiędzy bankiem obsługującym kontrahenta a bankiem zapewniającym obsługę urzędu) naliczane odsetki często opiewają na kwotę kilku groszy, do których należy doliczyć - nieadekwatną do wysokości i terminu zaległości - rekompensatę w wysokości 40 euro. Podobną karę ponoszą podmioty notorycznie zalegające z opłatami miesięcznymi opiewającymi na kwoty kilku tysięcy złotych lub więcej.

Zarząd odniósł się także negatywnie do zapowiadanej przez Rząd zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma na celu zlikwidowanie możliwości zaliczenia na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu prowadzącemu działalność gospodarczą wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Nowa treść przepisu wprowadziłaby nierówność wobec prawa w zakresie możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w zależności od tego czy użytkownikiem nieruchomości jest osoba prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), czy osoba fizyczna. Oceniono planowaną zmianę jako niosącą za sobą daleko idące negatywne skutki, począwszy od niezgodności z Konstytucją RP, na uderzeniu w nabyte przez przedsiębiorców prawa, które mają konkretną, wymierną wartość rynkową kończąc. W związku z tym Zarząd w przyjętym stanowisku zgłosił wniosek o zaniechanie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie i pozostawienie treści dotychczasowych przepisów bez zmian.

Podczas posiedzenia Zarządu Związku zostały również przedstawione propozycje samorządów lokalnych województwa śląskiego dot. projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej, które powinny zostać zrealizowane w okresie najbliższej dekady. Związek przekazał w/w propozycje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wskazując kluczowe linie kolejowe i obiekty, które w szczególności wymagają zmodernizowania.
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).