Środa, 24 kwietnia 2024r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

28 lutego, 2024
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

 1. Sprawdzenie tożsamości
 2. Wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej.
 3. Badanie psychologiczne i lekarskie, otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej.
 4. Wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej
 5. Przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska.
 6. Nadanie stopnia wojskowego szregowy i przeniesienie do pasywnej rezerwy.
 7. Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowe, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz orzeczonej zdolności do niej.

Co ze sobą zabrać?

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy).
 • Posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej).

Uwaga!

Osoby niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także niepełnosprawne mogą być zwolnione z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, warunek:

 • doręczenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przed terminem stawiennictwa dokumentacji medycznej określającej stopień niepełnosprawności (niezdolności),
 • powiadomienie właściwego terytorialnie szefa wojskowego centrum rekrutacji o tym doręczeniu.

Kategorie zdolności do służby wojskowej

Kategoria A - zdolny(a) do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej.

Kategoria B - czasowo niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu na jaki orzeczona została niezdolność.

Kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kwalifikacja wojskowa
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).