Poniedziałek, 28 listopada 2022r. | Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Pokaż menu

Policja przypomina!

24 listopada, 2022
Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Pić czy nie pić w miejscach publicznych? – oto jest pytanie. To jedno z najbardziej „popularnych” wykroczeń. Obowiązujące przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidują kategoryczny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Komisariat Policji w Koniecpolu informuje mieszkańców o przestrzeganiu przepisów art. 43 ust. 1,2 i 3 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Przepis ten brzmi: Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo  nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania podlega karze grzywny. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można  orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie był własnością sprawcy. Jak widać wykroczeniem jest nie tylko spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, ale także nabywanie i spożywanie alkoholu w miejscach jego nielegalnej sprzedaży, a także spożywanie własnych napojów alkoholowych w miejscu przeznaczonym do jego sprzedaży.

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje tzw. picie pod chmurką. Do tej pory zakazane było picie na ulicach, placach i w parkach. Zmieniona  ustawa pozwala publicznie spożywać napoje alkoholowe jedynie w „miejscach przeznaczonych do jego spożywania”. Nie można więc robić tego w miejscach „ogólnie dostępnych dla każdego” Pamiętać należy, że naruszenie tego  zakazu jest wykroczeniem z przytaczanego art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za które grozi kara grzywny.
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).