Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Wypłata bonu energetycznego

11 lipca, 2024
Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Informujemy, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które będzie wypłacane jednorazowo gospodarstwom domowym zagrożonym zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Warunkiem uzyskania bonu energetycznego jest spełnienie kryterium dochodowego:

 • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza za 2023 r. kwoty 2500 zł,
 • dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość przeciętnego dochodu za     2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1700 zł.

Ustawodawca zakłada, że wysokość bonu energetycznego zależna jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. Bony energetyczny będą wypłacane w poniższych wysokościach:

 • 300 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 400 zł - dla 2-3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 500 zł - dla gospodarstwa 4-5-osobowego
 • 600 zł - dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższe świadczenie z kolei będzie przysługiwać gospodarstwom, które korzystają ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną:

 • 600 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 800 zł - dla 2-3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 1000 zł - dla gospodarstwa 4-5-osobowego
 • 1200 zł - dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie: od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po 30-09-2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie OPS w Przyrowie ul. Częstochowska 7, w godzinach pracy urzędu.
 2. Za pośrednictwem platformy ePUAP: Wypełniony wniosek (papierowy) należy zeskanować i podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).