Poniedziałek, 17 czerwca 2024r. | Imieniny: Laury, Marcjana, Alberta
Pokaż menu

XII sesja Rady Gminy w Przyrowie

01 czerwca, 2016
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy   z w o ł u j e
w dniu  07 czerwca 2016  roku o godz. 8:00  w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu XI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
  i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów
  za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Województwa Śląskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 11. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Przyrowie za 2015 rok.
 12. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Przyrów na lata 2016-2017.
 14. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2015.
 15. Komunikaty i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).