Czwartek, 21 września 2023r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu

XLVI sesja Rady Gminy w Przyrowie

14 września, 2023
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu  22 września (piątek) 2023 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XLVI sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu XLIV i XLV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Wręczenie decyzji Wójta Gminy Przyrów w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągniecia, dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 8. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 – referent Dyrektor ZSP w Przyrowie – Halina Trojak, Dyrektor NSP – Regina Deska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023 - 2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Częstochowskiemu – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Zarębice – referent Joanna Nowakowska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przyrów – referent kierownik GOPS w Przyrowie Iwona Kremblewska.
 15. Komunikaty i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).