Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej magazynów energii

10 stycznia, 2024
Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej magazynów energii

Projekt „Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów –magazyny energii elektrycznej” w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 Działanie FESL.02.06 Odnawialne źródła energii.

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Przyrów do składania ankiet mających na celu poznanie stopnia zainteresowania przystąpieniem do projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów – magazyny energii elektrycznej". Zebrane dane posłużą do stworzenia kompleksowego wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie uwzględniał realne potrzeby lokalnej społeczności.

Ankietę należy złożyć do dnia 22 stycznia 2024 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Przyrów.

Forma złożenia ankiety:

  • osobiście w godzinach pracy Urzędu: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów,
  • e-mail: przyrow@przyrow.pl lub poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem skrzynka podawcza ePUAP: /9w99dche0v/SkrytkaESP

Złożenie ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu!

Właściwy nabór zostanie przeprowadzony po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu przez Miasto i Gminę Przyrów  dofinansowania!

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Regulaminie  naboru i realizacji projektu parasolowego "Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów – magazyny energii elektrycznej" po uzyskaniu przez Miasto i Gminę Przyrów dofinansowania!

Kluczowe założenia realizowanego projektu:

  • Montaż finansowy projektu będzie zakładał dofinansowanie na poziomie max. 90%  kosztów kwalifikowalnych (podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym);
  • Magazyn energii musi być przeznaczony na potrzeby istniejącej instalacji OZE.

Osoba do kontaktu:

Urząd Miasta i Gminy w Przyrowie
Inspektor Joanna Nowakowska
tel. 34/3554120 wew.34,  adres email : zamowienia@przyrow.pl

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na zebraniu  w sali OSP w Przyrowie, w piątek 12 stycznia 2024 r. o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy!!!

Załączniki:
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).