Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Bezpłatne porady prawne

21 stycznia, 2016
Rędziny - Widok na kościół - Michal mwr / Wikipedia / Public domain Rędziny - Widok na kościół - Michal mwr / Wikipedia / Public domain

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255) od 4 stycznia

mieszkańcy Gminy Rędziny mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w:

 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach,

42-242 Rędziny ul.Mickiewicza 7

w każdy wtorek dyżur radcy prawnego

w godzinach od   14:00-18:00

/pok. nr 17 na I piętrze/

Ustawa określa, że uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będą osoby fizyczne, w szczególności:

  1. młodzież do 26. roku życia,
  2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  3. seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  5. kombatanci,
  6. weterani,
  7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią

techniczną.

Zgodnie z art. 3 powołanej wyżej ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu   sądowo – administracyjnym.

Źródło: http://www.redziny.pl/post/details/628
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).