Środa, 19 stycznia 2022r. | Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Pokaż menu

Informacja dla posiadaczy zwierząt

10 stycznia, 2022
5
Informacja dla posiadaczy zwierząt

Szanowni właściciele zwierząt

Każdy posiadacz czworonoga powinien być świadomy obowiązków jakie nakłada prawo na właściciela zwierzęcia. Za zachowanie psa odpowiada właściciel, za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę również.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt każdy właściciel powinien zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki, pomieszczenie dostosowane do jego potrzeb, by chronić czworonoga przed zimnem, upałem i innymi warunkami atmosferycznymi. Właściciel musi zapewnić zwierzęciu karmę oraz stały dostęp do wody.

Szczepienia psów są obowiązkowe!

Każdy właściciel psa powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela czworonoga obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno nastąpić najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie musi być rokrocznie powtarzane. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną, a nawet karą aresztu, czy ograniczenia wolności.

Kodeks wykroczeń

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku „O zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonoga obowiązek należytej kontroli swojego psa, a więc udając się z nim w miejsca ogólnodostępne musimy go pilnować, aby nam nie uciekł i nie stwarzał zagrożenia dla innych. Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Psa należy wyprowadzać na smyczy i jeśli rasa na to pozwala – w kagańcu, podobnie należy zachowywać się w komunikacji miejskiej, czy w obiektach użyteczności publicznej.

Warto pamiętać, że w lesie nie wolno puszczać psów wolno, co również jest uwzględnione w Kodeksie Wykroczeń, w szczególności w art. 166: „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”.

Pogryzienie

Brak zachowania szczególnej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody innej osobie. Może dojść do pogryzienia dziecka lub dorosłej osoby. W zależności od skutków zdarzenia właściciela może spotkać odpowiedzialność karna. Jeśli poprzez niedopilnowanie psa dojdzie do zniszczenia rzeczy, posiadacz czworonoga poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody. Artykuł 431 Kodeksu Cywilnego brzmi: „kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy zbłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”, natomiast przepis art. 10 a ust. 3 o ochronie zwierząt mówi, że zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Na terenie naszej gminy wciąż jednak zdarzają się przypadki, kiedy właściciele nie potrafią dostatecznie dobrze pilnować swoich psów, w efekcie czego niejednokrotnie uciekają one z podwórek i mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Prosimy zatem o przestrzeganie wszystkich obowiązków, które na właścicieli zwierząt nakłada prawo, tak aby zwierzęta były zadbane, natomiast wszyscy mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie.

zdj. pixabay
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

5 odpowiedzi na “Informacja dla posiadaczy zwierząt”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).