Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rędziny w 2022r.

21 czerwca, 2022
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rędziny w 2022r.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Rędziny

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) Wójt gminy co roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy będą mogli wziąć udział nie tylko radni, ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Rędziny pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Rędziny za rok 2021 rozpatrywany będzie podczas sesji Rady Gminy Rędziny w dniu 29 czerwca 2022 r. godz. 14.00.

W załączeniu:

Raport o Stanie Gminy za 2021

Pisemne zgłoszenie mieszkańca gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rędziny za rok 2021 wraz ze wzorem listy podpisów oraz klauzulą informacyjną

a[data-mtli~="mtli_filesize5,27MB"]:after {content:" (5,27 MB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize702,72kB"]:after {content:" (702,72 kB)"}
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).