Poniedziałek, 23 maja 2022r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny

11 maja, 2022
Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny

Nazwa projektu : „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU : 2017-10-01 – 2019-08-31

WARTOŚĆ PROJEKTU: 758 353,55 ZŁ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 682 518,19 ZŁ.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w dwóch szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych w szkole podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach z obszaru Gminy Rędziny poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych i TIK oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć dodatkowych, uzupełniających jak również podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie kreowania u uczniów kompetencji kluczowych i przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i doposażenie pracowni szkolnych.

Projekt przewiduje wsparcie poprzez:

  1. a) dodatkowe zajęcia mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania, stymulowanie rozwoju poznawczego;
  2. b) dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów/uczennic, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej;
  3. c) wsparcie szkoleniowe (szkolenia, kursy, studia podyplomowe) dla nauczycieli/ek mające na celu nabycie umiejętności diagnozowania uczniów, wzrost umiejętności właściwego planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, wzrost kompetencji nauczania.

Projekt będzie realizowany  w okresie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.

Projektem zostaną objęte dzieci z dwóch szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkole podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach, tj. w:

  • Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach
  • Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach
  • klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach

OGŁOSZENIE-O-NABORZE-DO-PROJEKTU

Regulamin-naboru

Zał.-nr-1-Formularz-zgłoszeniowy

Zał.-nr-2-Formularz-zgłoszeniowy

Zał.-nr-3-oświadczenie-przetwarzanie-danych

Zał.-nr-4-deklaracja-udziału

Zał.-nr-5-opinia-wychowawcy

Zał.-nr-6-Lista-podstawowa-dzieci

zał.-nr-7-lista-nauczyciele

Zał.-nr-8-lista-rezerwowa-dzieci

Zał.-nr-9-lista-rezerwowa-nuaczyciele

Zał.-nr-10-deklaracja-rezygnacji


Biuro projektu pn. „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny” realizowanego przez Gminę Rędziny

Czynne:
Poniedziałek – 7:30 – 15:30
Wtorek – 7:30 – 16:30
Środa – 7:30 – 15:30
Czwartek – 7:30 – 15:30
Piątek – 7:30 – 14:30

a[data-mtli~="mtli_filesize53,79kB"]:after {content:" (53,79 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize69,75kB"]:after {content:" (69,75 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize122,00kB"]:after {content:" (122,00 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize104,00kB"]:after {content:" (104,00 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize77,50kB"]:after {content:" (77,50 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize67,00kB"]:after {content:" (67,00 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize84,00kB"]:after {content:" (84,00 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize134,50kB"]:after {content:" (134,50 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize128,50kB"]:after {content:" (128,50 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize105,00kB"]:after {content:" (105,00 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize63,00kB"]:after {content:" (63,00 kB)"}
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).