Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

KONSULTACJE SPOŁECZNE NT. MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

21 lutego, 2016
Dworek Wereszczyńskich w Kościelcu - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dworek Wereszczyńskich w Kościelcu - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

                                                                                                       

KOMISARIAT POLICJI  

W KŁOMNICACH

 

MAPA ZAGROŻEŃ – KONSULTACJE SPOŁECZNE

24 luty 2016 roku godz. 15.00

HALA SPORTOWA W RĘDZINACH ul. Działkowiczów 20

 

 

            Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia władz samorządowych, organizacji pozarządowych, organizacji społecznych oraz społeczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

            Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. Spotkania w formie konsultacji społecznych odbywają się na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do szczebli rad osiedli, gmin. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń mają stać się narzędziem rzetelnego i czytelnego przedstawienia, w tym społecznościom lokalnym oraz instytucjom współodpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego skali i rodzaju zagrożeń. Poczucie tego bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego też identyfikacja nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych

            Zwracamy się wobec powyższego o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Urzędów informacji o idei oraz terminach trwających konsultacji w celu dotarcia z tą informacją do jak najszerszego grona odbiorców oraz uczestników debat.

            Ideą spotkań dot. opracowania mapy zagrożeń jako istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest analiza danych poszczególnych instytucji na temat zagrożeń. Każda z instytucji mających wkład w powstanie tego typu bazy danych będzie mogła przedstawić informacje dot. niebezpieczeństw, które będą mogły być wykorzystane podczas opracowywania mapy zagrożeń. Ważne jest aby znaleźć wspólny mianownik sprawozdawczości dla całego powiatu, województwa i kraju, a także spójny i jednolity przekaz czytelny dla każdego obywatela

            Założeniem tego projektu jest, że:

            Mapa zagrożeń będzie prezentowana zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej, zawierać będzie charakterystykę przestrzeni publicznej przedstawioną obok danych statystycznych pochodzących z dostępnych baz, za pomocą wyników badań opinii społecznej oraz istotnych wniosków płynących z debat społecznych, pracy środowiskowej dzielnicowych czy przedstawicieli innych służb i inspekcji.

            Przedmiotowe spotkanie będzie miało następujący przebieg:

  1. Przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa – na terenie powiatu częstochowskiego
  2. Przedstawienie dotychczasowego sposobu zorganizowania Policji, w tym służby zewnętrznej na podległym terenie, z uwzględnieniem m.in. sposobu nawiązywania kontaktu z Policją.
  3. Zaprezentowanie założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.
  4. Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej oczekiwań podmiotów, w szczególności społecznych, biorących udział w konsultacjach, zmierzającej do zdefiniowania m.in.:
  • źródeł i zakresu informacji oczekiwanych do prezentowania w zakresie lokalnego bezpieczeństwa,
  • oczekiwanych kanałów przekazywania informacji o zagrożeniach,
  • form obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa.
  1. Sformułowanie wniosków podsumowujących konsultacje społeczne na temat map zagrożeń bezpieczeństwa.

            To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu ze społeczeństwem.

 

            Prosimy o udział wszystkie osoby zaangażowane w działalność publiczną oraz wszystkich zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa.

            Informacje w tej sprawie dostępne są ponadto na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/. Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych i opracowaniu map zostana one opublikowane pod adresem http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/mapy-zagrozen.

 

 

                                                                                                         KOMENDANT

                                                                                                KOMISARIATU POLICJI

                                                                                                      w KŁOMNICACH

                                                                                                        podinsp. Jacek Pluta     
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).