Środa, 8 lutego 2023r. | Imieniny: Hieronima, Sebastiana, Ireny
Pokaż menu

LVI Sesja Rady Gminy Rędziny

21 grudnia, 2022
LVI Sesja Rady Gminy Rędziny

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2022 roku (tj. środa )  o godz. 17:00 w Centrum Usług Społecznościowych, LVI Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2023-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny
  z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
 13. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 14. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Rędziny.Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).