Sobota, 13 kwietnia 2024r. | Imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Pokaż menu

LXX Sesja Rady Gminy Rędziny

28 marca, 2024
LXX Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 04 kwietnia 2024 roku (tj. wtorek) o godz. 15:30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności 126, LXX Sesję Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXVIII i LXIX sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy Rędziny z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rędziny na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rędziny na lata 2024-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny w 2024 roku na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowościach Kościelec, Karolina i Madalin.
11. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
12. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
13. Zamknięcie obrad LXX Sesji Rady Gminy Rędziny.
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).