Piątek, 24 marca 2023r. | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Pokaż menu

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

07 marca, 2016
Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Informujemy, że Gmina Rędziny w 2016 roku ma możliwość ubiegania się o pozyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Cz. III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Realizacja złożonych wniosków będzie jednak uzależniona od wielkości uzyskanego dofinansowania. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z odbiorem, demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z domów oraz obiektów należących do osób fizycznych. W pierwszej kolejności usuwane będą pokrycia o najwyższym stopniu uszkodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu czy też  montażu nowego pokrycia.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Rędziny, na której są zlokalizowane wyroby zawierające azbest. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Wykonawcą prac objętych dofinansowaniem na terenie Gminy Rędziny będzie jedna firma wybrana przez tutejszy urząd w drodze przetargu.

Wszyscy zainteresowani usunięciem odpadów azbestowych w 2016 roku proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Rędzinach, pok. 8, tel. 34 327 90 14 wew. 25 Termin składania wniosków upływa 31.03.2016r.

Wymagane dokumenty: - Wniosek o przystąpienie do projektu, - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, - Kolorowe zdjęcia obiektu, z którego zdejmowane będą odpady zawierające azbest lub zdjęcia zdemontowanych i zdeponowanych  odpadów zawierających  azbest  -  wraz z dokładnym pomiarem kubaturowym i opisem zawierającym adres nieruchomości na której  one się znajdują.

Druki wniosku oraz druki oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania odpadów zawierających azbest  dostępne są w Urzędzie Gminy w Rędzinach pok. 8 lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Rędzinach:  www.redziny.pl w zakładce Do pobrania oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Informacja nabor wnioskow

Ocena wyrobow zawierajacych azbest

formularz zgloszeniowy - azbest

wniosek o odbior odpadow zawierajacych azbest
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).